Общ устройствен план

Общ устройствен план на гр. Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2014 г., 10:14:55 ч., размер на файла: 2.92MB ]


Предварителен проект на Общ устройствен план на община Сливен и Доклад за Екологична оценка на предварителен проект на ОУП на община Сливен

Покана
[ Дата на публикуване: 24 август 2017 г., 9:58:20 ч., размер на файла: 546.87kB ]

Обявление за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сливен и доклад за Екологична оценка на предварителен проект на ОУП на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 август 2017 г., 9:59:40 ч., размер на файла: 135.02kB ]

Схеми към предварителния проект на ОУПО Сливен

1. Опорен план на Община Сливен в мащаб 1:60 000

1.1 Опорен план на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 1
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 10:50:20 ч., размер на файла: 15.35MB ]

1.2 Опорен план на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 2
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 10:53:24 ч., размер на файла: 14.63MB ]

1.3 Опорен план на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 3
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 10:55:49 ч., размер на файла: 11.52MB ]

2. Опорен план по вид Собственост мащаб 1:60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 14:03:33 ч., размер на файла: 7.47MB ]

3. Инженерно-геоложка карта в мащаб 1:60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 14:06:16 ч., размер на файла: 1.76MB ]

4. Действащи Подробни Устройствени планове в мащаб 1:60 000
[ Дата на публикуване: 14 август 2018 г., 14:10:35 ч., размер на файла: 1.91MB ]

5. Предварителен проект на Община Сливен в мащаб 1:60 000

5.1 Предварителен проект на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 1
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 14:20:51 ч., размер на файла: 6.74MB ]

5.2 Предварителен проект на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 2
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 14:23:02 ч., размер на файла: 8.64MB ]

5.3 Предварителен проект на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 3
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 15:16:44 ч., размер на файла: 5.72MB ]

6. Пространствена структура и селищна мрежа в мащаб 1:60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 15:18:05 ч., размер на файла: 1.54MB ]

7. Обществено обслужване в мащаб 1:60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 15:24:25 ч., размер на файла: 1.90MB ]

8. Главни туристически зони и основни туристически маршрути в мащаб 1:60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 15:28:33 ч., размер на файла: 1.45MB ]

9. Недвижими културни ценности в мащаб 1:60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 15:34:06 ч., размер на файла: 1.48MB ]

9.1 Недвижими културни ценности. Детайла село Ичера в мащаб 1: 1000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 16:10:18 ч., размер на файла: 613.34kB ]

9.2 Недвижими културни ценности. Детайл град Сливен в мащаб 1: 5000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 16:12:24 ч., размер на файла: 850.16kB ]

10. Зелена система в мащаб 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 16:36:48 ч., размер на файла: 9.34MB ]

11. Комуникационно-транспортна система в мащаб 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 9:10:27 ч., размер на файла: 5.51MB ]

12. Електроснабдяване в мащаб 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 9:12:25 ч., размер на файла: 4.41MB ]

13. Газоснабдяване в мащаб 1: 50 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 9:34:44 ч., размер на файла: 1.75MB ]

14. Водоснабдяване и канализация в мащаб 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 9:35:13 ч., размер на файла: 1.83MB ]

15. Телекомуникации. Електронни съобщения в мащаб 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 10:01:05 ч., размер на файла: 1.34MB ]

16. Схема за превенция от природни бедствия в мащаб 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 10:01:20 ч., размер на файла: 3.50MB ]

 

Записка към ПП на ОУПО Сливен

Диагноза
[ Дата на публикуване:  25 август 2017 г., 10:05:58 ч., размер на файла: 11.20MB ]

Концепция
[ Дата на публикуване:  25 август 2017 г., 10:06:22 ч., размер на файла: 3.43MB ]

Прогноза
[ Дата на публикуване:  25 август 2017 г., 10:07:38 ч., размер на файла: 1.45MB ]

Правила и нормативи за Прилагане на ОУПО
[ Дата на публикуване:  25 август 2017 г., 10:07:50 ч., размер на файла: 619.21kB ]

 

Доклад за оценка степента на въздействие и съвместимостта на ОУП на Община Сливен

Доклад за Екологична оценка на ОУП на Община Сливен:
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 10:09:23 ч., размер на файла: 2.95MB ]

Доклад за оценка степента на въздействие и съвместимостта на ОУП на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 29 август 2017 г., 10:10:30 ч., размер на файла: 8.68MB ]


ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 16 юни 2016 г., 10:14:27 ч., размер на файла: 508.19kB ]