Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Архив - Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-594 от 12.09.2018 г. за издадена заповед №РД-15-2369 от 12.09.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2018 г., 14:08:26, размер на файла: 77.60kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-384 от 05.10.2018 г. за издадена заповед № РД-15-2555 от 05.10.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2018 г., 11:08:12, размер на файла: 71.69kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-545 от 23.08.2018г. за издадена заповед №РД-15-2217 от 16.08.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2018 г., 09:18:47, размер на файла: 80.66kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК и &4, ал.2 от ДР на ЗУТ по повод съобщение изх.№ОРД 03-478 от 01.08.2018г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2018 г., 16:11:39, размер на файла: 128.16kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-266 от 08.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-2254 от 22.08.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 09:24:51, размер на файла: 81.67kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-517 от 14.08.2018г. за издадено Разрешение за строеж №237 от 13.08.2018г. на гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г., 15:19:05, размер на файла: 98.68kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-451 от 23.07.2018г. за издадено Разрешение за строеж №203 от 20.07.2018г. на гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г., 15:18:50, размер на файла: 102.21kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-659 от 11.10.2018г. за издадено Разрешение за строеж №302/10.10.2018г. на Главния архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 16:13:48, размер на файла: 72.66kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-406 от 04.09.2018 г. за издадена заповед №РД-15-2334 от 04.09.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 16:03:25, размер на файла: 72.47kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-487 от 06.08.2018г. за издадена заповед №РД-15-2129 от 03.08.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 септември 2018 г., 11:20:41, размер на файла: 78.99kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-383 от 29.08.2018 г. за издадена заповед №РД-15-2297 от 29.08.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 септември 2018 г., 11:34:42, размер на файла: 72.37kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-438 от 17.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-2020 от 16.07.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 септември 2018 г., размер на файла: 81.29kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-428 от 12.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-1977 от 11.07.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., размер на файла: 86.61kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-402 от 04.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-1902 от 02.07.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 септември 2018 г., размер на файла: 79.36kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-279 от 11.05.2018г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 септември 2018 г., размер на файла: 96.69kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-417 от 10.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-1954 от 09.07.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 септември 2018 г., размер на файла: 75.78kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-424 от 11.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-1955 от 09.07.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 септември 2018 г., размер на файла: 95.66kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-3 от 24.07.2018 г. за издадена заповед №РД-15-2067 от 24.07.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., размер на файла: 72.85kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-327 от 01.06.2018 г. за издадена заповед №РД-15-2047 от 20.07.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 август 2018 г., размер на файла: 72.31kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-286 от 14.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-1468 от 11.05.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 август 2018 г., размер на файла: 94.39kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-345 от 08.06.2018г. за издадено Разрешение за строеж №138 от 28.05.2018г. на гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 август 2018 г., размер на файла: 99.00kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-353 от 12.06.2018г. за издадена заповед №РД-15-1757 от 11.06.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 август 2018 г., размер на файла: 69.07kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-298 от 17.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-1546 от 15.05.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 юли 2018 г., размер на файла: 93.52kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-320 от 30.05.2018г. за издадено Разрешение за строеж №138 от 28.05.2018г. на гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 юли 2018 г., размер на файла: 97.70kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-99 от 12.06.2018 г. за издадена заповед №РД-15-1775 от 12.06.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., размер на файла: 71.70kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-297 от 17.05.2018г. за издадена Виза от Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., размер на файла: 70.38kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-241 от 11.06.2018 г. за издадена заповед №РД-15-1756 от 11.06.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юли 2018 г., размер на файла: 72.85kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение № ОРД ОЗ-267 от 09.05.2018г.
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., размер на файла: 68.53kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-323 от 31.05.2018г. за издадено разрешение за строеж №141 от 31.05.2018 г. на Главният архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 28 юни 2018 г., размер на файла: 72.85kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-130 от 11.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-1461 от 11.05.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 28 юни 2018 г., размер на файла: 72.11kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-168 от 11.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-1464 от 11.05.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 юни 2018 г., размер на файла: 71.64kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-230 от 17.04.2018г. за издадена заповед №РД-15-629 от 13.04.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 юни 2018 г., размер на файла: 95.07kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-100 от 23.04.2018г. за издадена заповед №РД-15-672 от 23.04.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 май 2018 г., размер на файла: 72.83kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-176 от 22.03.2018г. за издадена заповед №РД-15-488 от 22.03.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2018 г., размер на файла: 92.76kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-226 от 13.04.2018 г. за издадена заповед № РД-15-627 от 13.04.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 май 2018 г., размер на файла: 75.28kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-178 от 22.03.2018г. за издадена заповед № РД-15-486 от 22.03.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., размер на файла: 73.36kB ]

Констативен протокол от 11.04.2018 г.
[ Дата на публикуване: 20 април 2018 г., размер на файла: 10.77MB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-171 от 20.03.2018г. за издадена заповед № РД-15-472 от 20.03.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 април 2018 г., размер на файла: 73.11kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-423 от 14.03. 2018г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
[ Дата на публикуване: 16 април 2018 г., размер на файла: 73.38kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-422 от 14.03. 2018г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
[ Дата на публикуване: 16 април 2018 г., размер на файла: 73.59kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-421 от 14.03. 2018г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
[ Дата на публикуване: 16 април 2018 г., размер на файла: 73.41kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-144 от 12.03.2018 г. за издадена Виза от Гл. архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., размер на файла: 72.04kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-11 от 20.02.2018 г. за издадена заповед № РД-15-296 от 20.02.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 април 2018 г., размер на файла: 72.52kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-171 от 20.03.2018г. за издадена заповед № РД-15-472 от 20.03.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 април 2018 г., размер на файла: 73.48kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-15 от 09.01.2018г. за издадена заповед №РД-15-28 от 08.01.2018г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 28 март 2018 г., размер на файла: 72.41kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение № ОРД ОЗ–83 от 12.02.2018 г. за издадена ЗАПОВЕД РД 15-255 от 12.02.2018 г. на КМЕТА на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 март 2018 г., размер на файла: 65.87kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-618 от 03.11.2017 г. за издадена заповед № РД-15-2512 от 02.11.2017 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 март 2018 г., размер на файла: 71.65kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-78 от 11.01.2018г.за издадена заповед №РД-15-78 от 11.01.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 март 2018 г., размер на файла: 71.23kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-623 от 18.01.2018г. за издадена заповед №РД-15-132 от 18.01.2018 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 март 2018 г., размер на файла: 72.04kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-686 от 07.12.2017г. за издадено разрешение за строеж №352 от 06.12.2017 г. на Главният архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., размер на файла: 136.45kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-625 от 07.12.2017 г. за издадена заповед № РД-15-2771 от 07.12.2017 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2018 г., размер на файла: 132.12kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-649 от 15.11.2017г.за издадена заповед №РД-15-2583 от 13.11.2017г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 януари 2018 г., размер на файла: 157.23kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2738 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ПАНАЙОТ И ЗАФИРКА ГАНДЕВИ
[ Дата на публикуване: 15 януари 2018 г., размер на файла: 204.04kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2749 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ПЕТЪР ФИЛИПОВ АТАНАСОВ
[ Дата на публикуване: 05 януари 2018 г., размер на файла: 203.36kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2750 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на МИЛЮ ТОТЕВ СЛАВОВ
[ Дата на публикуване: 05 януари 2018 г., размер на файла: 204.07kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2686 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на КУТА ДИМИТРОВА ЧАВГОВА
[ Дата на публикуване: 05 януари 2018 г., размер на файла: 205.56kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2747 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ПЕТКО И ЩИЛИЯНА МИХАЛЕВИ
[ Дата на публикуване: 04 януари 2018 г., размер на файла: 203.27kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2745 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ПЕТКО И ЩИЛИЯНА МИХАЛЕВИ
[ Дата на публикуване: 04 януари 2018 г., размер на файла: 203.68kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2696 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ЩИЛИЯНА СТАВРЕВА МАНОЛОВА
[ Дата на публикуване: 04 януари 2018 г., размер на файла: 202.96kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2684 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на КУТА ДИМИТРОВА ЧАВГОВА
[ Дата на публикуване: 04 януари 2018 г., размер на файла: 204.88kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2691 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на АНДОН МИХАЛЕВ ЯНКОВ
[ Дата на публикуване: 04 януари 2018 г., размер на файла: 204.87kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2699 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на АНДОН ИВАНОВ ПАМУКОВ
[ Дата на публикуване: 04 януари 2018 г., размер на файла: 202.15kB ]