Обявления за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /м. Башчардак/
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 09:49:12, размер на файла: 58.87kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /м. Селището, м. Гаговец, м. Дефилето/
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2018 г., 11:00:01, размер на файла: 59.57kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /с. Сотиря/
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2018 г., 10:59:44, размер на файла: 58.87kB ]

Община Сливен, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., размер на файла: 60.60kB ]

Община Сливен, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава
[ Дата на публикуване: 16 юли 2018 г., размер на файла: 80.47kB ]

Община Сливен, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава
[ Дата на публикуване: 22 май 2018 г., размер на файла: 58.63kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 14 декември 2017 г., размер на файла: 189.08kB ]

Община Сливен, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава - 07.03.2017
[ Дата на публикуване: 07 март 2017 г., размер на файла: 116.42kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 15.11.2016
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., размер на файла: 180.85kB ]