Отчуждаване на имоти


Село Панаретовци
Обявление
[ Дата на публикуване: 19 декември 2018 г., 13:00:54, размер на файла: 100.88kB ]


Местност Гюргюнлюка
Обявление
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 11:14:24, размер на файла: 87.16kB ]


Местност Градището
Обявление
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 11:12:43, размер на файла: 86.25kB ]


Местност "Сухата чешма"
Обявление /94; 95/
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 11:10:17, размер на файла: 88.50kB ]


Местност "Андреева чешма"
Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:22:54, размер на файла: 90.51kB ]
Заповед № РД 15-2879 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:25:33, размер на файла: 121.48kB ]
Заповед № РД 15-2881 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:25:41, размер на файла: 122.29kB ]
Заповед № РД 15-3053 от 20.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:14:43, размер на файла: 158.58kB ]


Местност "Дюлева река"
Обявление /193; 194; 213; 419/
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2018 г., 13:58:06, размер на файла: 95.27kB ]
Обявление /309-310/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:26:20, размер на файла: 93.60kB ]
Обявление /321; 341; 343; 344; 397; 398/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:27:44, размер на файла: 93.62kB ]
Заповед № РД 15-2875 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:08, размер на файла: 123.60kB ]
Заповед № РД 15-2876 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:34, размер на файла: 122.71kB ]
Заповед № РД 15-2877 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:41, размер на файла: 123.28kB ]
Заповед № РД 15-2878 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:49, размер на файла: 122.51kB ]
Заповед № РД 15-3052 от 20.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:03:16, размер на файла: 162.13kB ]
Заповед № РД 15-3054 от 20.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:03:28, размер на файла: 161.86kB ]
Заповед № РД 15-3072 от 27.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:03:38, размер на файла: 162.03kB ]


Кв. "Ново село-изток"
Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:31:55, размер на файла: 88.78kB ]
Заповед № РД 15-3069 от 27.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:10:14, размер на файла: 167.81kB ]
Заповед № РД 15-3070 от 27.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:10:30, размер на файла: 168.59kB ]


Местност "Андреева чешма"
Заповед № РД 15-1310 от 09.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 09:59:20, размер на файла: 110.90kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 09:59:48, размер на файла: 173.12kB ]


Ул. "Гаговец"
Заповед № РД 15-1314 от 09.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 май 2018 г., 10:18:13, размер на файла: 0.98MB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 10:18:44, размер на файла: 176.45kB ]