Отчуждаване на имоти

Местност "Андреева чешма"
Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:22:54, размер на файла: 90.51kB ]


Местност "Дюлева река"
Обявление /193; 194; 213; 419/
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2018 г., 13:58:06, размер на файла: 95.27kB ]
Обявление /309-310/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:26:20, размер на файла: 93.60kB ]
Обявление /321; 341; 343; 344; 397; 398/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:27:44, размер на файла: 93.62kB ]


Местност "Сухата чешма"
Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:30:17, размер на файла: 88.50kB ]


Кв. "Ново село-изток"
Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:31:55, размер на файла: 88.78kB ]


Местност "Андреева чешма"
Заповед № РД 15-1310 от 09.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 09:59:20, размер на файла: 110.90kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 09:59:48, размер на файла: 173.12kB ]


Ул. "Гаговец"
Заповед № РД 15-1314 от 09.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 май 2018 г., 10:18:13, размер на файла: 0.98MB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 10:18:44, размер на файла: 176.45kB ]