Публичен регистър на детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) на територията на община Сливен

 1. ДК "Божур"
  Адрес: Сливен, ул. "Райко Даскалов" №1
  Информационна карта ДГ Божур [ Размер на файла: 112.39kB ]
 2. ДГ "Вержин и Хаик Папазян"
  Адрес: Сливен, ж.к. "Българка"
  уебсайт: dgpapazqn.eu
  Информационна карта ДГ Папазян [ Размер на файла: 113.29kB ]
 3. ДГ "Детски рай"
  Адрес: Сливен, ж.к. "Дружба"
  Уебсайт: www.detskirai.net
  Информационна карта ДГ Детски рай [ Размер на файла: 114.69kB ]
 4. ДГ "Детство"
  Адрес: Сливен, ж.к. "Младост"
  Информационна карта ДГ Детство [ Размер на файла: 113.97kB ]
 5. ДГ "Еделвайс"
  Адрес: Сливен, ж.к. "Дружба"
  Информационна карта ДГ Еделвайс [ Размер на файла: 112.17kB ]
 6. ДГ "Елица"
  Адрес: Сливен, ж.к. "Сини камъни"
  Уебсайт: www.odz-elica.com
  Информационна карта ДГ Елица [ Размер на файла: 114.56kB ]
 7. ДГ "Звездица"
  Адрес: Сливен, ул. "Дели Ради" № 8
  Информационна карта ДГ Звездица [ Размер на файла: 113.13kB ]
 8. ДГ "Здравец"
  Адрес: Сливен, кв. "Речица", ул."Тодор Асенов" 13
  Информационна карта ДГ Звездица [ Размер на файла: 113.13kB ]
 9. ДГ "Зорница"
  Адрес: Сливен, ж.к. "Ст. Заимов"
  Информационна карта ДГ Зорница [ Размер на файла: 114.38kB ]
 10. ДГ "Калина"
  Адрес: Сливен, ул. "Асеновска" №72 Б
  Информационна карта ДГ Калина [ Размер на файла: 115.93kB ]
 11. ДГ "Мак"
  Адрес: Сливен, ул. "Александър Екзарх" №2
  Информационна карта ДГ Мак [ Размер на файла: 110.06kB ]
 12. ДГ "Синчец"
  Адрес: Сливен, ул. "Хан Крум" №37
  Уебсайт: www.sinchets.hit.bg
  Информационна карта ДГ Синчец [ Размер на файла: 158.40kB ]
 13. ДГ "Теменуга"
  Адрес: Сливен, ул. "Халката" №4
  Информационна карта ДГ Теменуга [ Размер на файла: 117.01kB ]
 14. ДГ "Диляна"
  Адрес: с. Трапоклово
  Информационна карта ДГ Диляна [ Размер на файла: 115.85kB ]
 15. ДГ "Здравец"
  Адрес: гр. Кермен, ул. "Х. Димитър" 1
  Информационна карта ДГ Здравец [ Размер на файла: 124.57kB ]
 16. ДГ "Зорница"
  Адрес: с. Гавраилово, ул. "Г. Кирков" №9
  Информационна карта ДГ Зорница [ Размер на файла: 89.81kB ]
 17. ДГ "Иглика"
  Адрес: с. Бяла, ул. "Чумерна" 41
  Информационна карта ДГ Иглика [ Размер на файла: 114.53kB ]
 18. ДГ "Иглика"
  Адрес: с. Стара река
  Информационна карта ДГ Иглика - Стара река [ Размер на файла: 123.53kB ]
 19. ДГ "Минзухар"
  Адрес: с. Крушаре
  Информационна карта ДГ Минзухар [ Размер на файла: 113.31kB ]
 20. ДГ "Перуника"
  Адрес: с. Сотиря, ул. "Св. св. К. и Методий" 30
  Информационна карта ДГ Перуника [ Размер на файла: 115.57kB ]
 21. ДГ "Пролет"
  Адрес: с. Гергевец
  Информационна карта ДГ Пролет [ Размер на файла: 112.17kB ]
 22. ДГ "Роза"
  Адрес: с. Желю войвода, ул. "С. Димитров" 24
  Информационна карта ДГ Роза [ Размер на файла: 115.43kB ]
 23. ДГ "Ралица"
  Адрес: с. Злати войвода
  Информационна карта ДГ Ралица [ Размер на файла: 111.02kB ]
 24. ДГ "Радост"
  Адрес: с. Камен, ул. "П. Илиев" №6
  Информационна карта ДГ Радост [ Размер на файла: 116.30kB ]
 25. ДГ "Снежанка"
  Адрес: с. Ковачите
  Информационна карта ДГ Снежанка [ Размер на файла: 112.92kB ]
 26. ДГ "Слънце"
  Адрес: с. Новачево, ул. "Карандила" №9
  Информационна карта ДГ Слънце [ Размер на файла: 112.69kB ]
 27. ДГ "Слънчо"
  Адрес: с. Самуилово, ул. "Младост" №4
  Информационна карта ДГ Слънчо [ Размер на файла: 127.23kB ]
 28. Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР-ДК)
  Адрес: гр. Сливен, ул. "П. Р. Славейков" № 8
  Информационна карта ЦПЛР-ДК [ Размер на файла: 134.52kB ]