Уведомителни писма, съгласно чл. 26, Ал. 1 От АПК

Писмо с изх. № 9400-16797 от 15.08.2018 г. до Калинка Русева Славова
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., размер на файла: 124.64kB ]

Писмо с изх. № 9400-13257 от 29.06.2018 г. до Стоянка Боянова Петкова
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., размер на файла: 126.03kB ]

Писмо с изх. № 9400-4733 от 01.03.2018 г. до Цеца Стефанова Димитрова
[ Дата на публикуване: 29 март 2018 г., размер на файла: 739.67kB ]

Писмо с изх. № 9400-4722 от 01.03.2018 г. до Димитър Йорданов Ангелов
[ Дата на публикуване: 29 март 2018 г., размер на файла: 0.99MB ]

Съобщение № 2/16.03.2018 г. до Галина Трендафилова Берхт
[ Дата на публикуване: 16 март 2018 г., размер на файла: 81.86kB ]

Писмо с изх. № 9400-27436 от 07.12.2017 г. до Снежана Колева Чобанова
[ Дата на публикуване: 08 януари 2018 г., размер на файла: 1.00MB ]

Писмо с изх. № 9400-27435 от 07.12.2017 г. до Иван Николов Караиванов
[ Дата на публикуване: 08 януари 2018 г., размер на файла: 876.62kB ]

Писмо с изх. № 9400-23226 от 13.10.2017 г. до Йорданка Кондева Йорданова
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2017 г., размер на файла: 0.95MB ]

Писмо с изх. № 9400-22196 от 03.10.2017 г. до Петър Атанасов Караджов
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2017 г., размер на файла: 901.07kB ]

Писмо с изх. № 9400-22193 от 03.10.2017 г. до Стефка Петрова Цивкова
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2017 г., размер на файла: 911.42kB ]

Писмо с изх. № 9400-20310 от 11.09.2017 г. до Диана Панайотова Антонова
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2017 г., размер на файла: 951.88kB ]

Писмо с изх. № 9400-20316 от 11.09.2017 г. до Стоянка Дучева Симеонова
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2017 г., размер на файла: 826.51kB ]

Писмо с изх. № 9400-20305 от 11.09.2017 г. до Георги Илиев Иванов
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2017 г., размер на файла: 1.06MB ]

Писмо с изх. № 9400-17683 от 17.08.2017 г. до Велмира Иванова Дамянова
[ Дата на публикуване: 18 септември 2017 г., размер на файла: 1.01MB ]

Писмо с изх. № 9400-8443 от 27.04.2017 г. до Стоянка Бинева Козарова
[ Дата на публикуване: 14 юни 2017 г., размер на файла: 932.26kB ]

Съобщение до Иван Петров Иванов и до Антоанета Николова Иванова (Христакиева)
[ Дата на публикуване: 11 май 2017 г., размер на файла: 231.05kB ]

Писмо с изх. № 9400-928 от 18.01.2017 г. до Иван Енев Митев
[ Дата на публикуване: 14 март 2017 г., размер на файла: 0.97MB ]

Писмо с изх. № 9400-922 от 18.01.2017 г. до Галин Колев Миланов
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 0.98MB ]

Писмо с изх. № 9400-926 от 18.01.2017 г. до Катя Троева Колева
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 1.14MB ]

Писмо с изх. № 9400-7401 от 14.04.2016 г. до Христо Георгиев Калайджиев
[ Дата на публикуване: 01 юни 2016 г., размер на файла: 1.05MB ]

Писмо с изх. № 9400-7400 от 14.04.2016 г. до Пенка Христова Пенева
[ Дата на публикуване: 01 юни 2016 г., размер на файла: 920.08kB ]

Писмо с изх. № 9400-6015 от 25.03.2016 г. до Иван Цонев Цонев
[ Дата на публикуване: 31 май 2016 г., размер на файла: 1.11MB ]

Писмо с изх. № 9400-8437 от 28.04.2016 г. до Петър Савов Димитров
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., размер на файла: 1.08MB ]

Писмо с изх. № 9400-2362 от 04.02.2016 г. до Димитър Илиев Вълканов
[ Дата на публикуване: 06 април 2016 г., размер на файла: 0.96MB ]

Писмо с изх. № 9400-2361 от 04.02.2016 г. до Димитър Илиев Вълканов
[ Дата на публикуване: 06 април 2016 г., размер на файла: 929.08kB ]

Писмо с изх. № 9400-1799 от 28.01.2016 г. до Димитър Станчев Станев
[ Дата на публикуване: 21 март 2016 г., размер на файла: 908.95kB ]

Писмо с изх. № 9400-1798 от 28.01.2016 г. до Мария Станчева Бояджиева
[ Дата на публикуване: 21 март 2016 г., размер на файла: 1.11MB ]

Покана за доброволно изпълнение до Веселин Иванов Георгиев
[ Дата на публикуване: 18 март 2016 г., размер на файла: 60.45kB ]

Писмо с изх. № 9400-25303 от 04.12.2015 г. до Ирина Тодорова Димитрова
[ Дата на публикуване: 26 януари 2016 г., размер на файла: 1.02MB ]