044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Административни услуги

Услуги по дейности /класификатор на услугите - описание, необходими документи, срок, цена, формуляри за заявяване/


Нормативи

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен [ Размер на файла: 348.53kB ]

Център за административно обслужване на гражданите