Архив подробни устройствени планове /ПУП/ - 2018

ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД ДО ПИ 048017, З-ЩЕ С.САМУИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1243/19.07.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 юли 2018 г., 12:07:27 ч., размер на файла: 1.00MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 47980.28.11, МЕСТНОСТ “МЕШАТА“, З-ЩЕ С. МЕЧКАРЕВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №1204/21.06.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 12:37:24 ч., размер на файла: 1.15MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ДО ПИ 010035, СТОПАНСКИ ДВОР, З-ЩЕ С. РАКОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1203/21.06.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018  г., 12:38:04 ч., размер на файла: 2.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ДО ПИ 051035, М-СТ “ДЖИНДЖИ ЧИФЛИК“, З-ЩЕ С. САМУИЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1202/21.06.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018  г., 12:38:28 ч., размер на файла: 1.03MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ИМОТ 67338.834.63, М-СТ „КЪРА”, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1201/21.06.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018  г., 12:38:41 ч., размер на файла: 732.39kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 81387.12.5, МЕСТНОСТ “ГРОБИЩАТА“, З-ЩЕ С.ЧИНТУЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 12:39:06 ч., размер на файла: 1.56MB ]

РЕШЕНИЕ №1170/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 12:39:25 ч., размер на файла: 349.36kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 000428, ПИ 040081 И ПИ 040082, МЕСТНОСТ “ПЕЛЕНИКАТА“, З-ЩЕ С.БЛАТЕЦ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:04:09 ч., размер на файла: 809.72kB ]

РЕШЕНИЕ №1169/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:04:23 ч., размер на файла: 350.26kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 030009, ПИ 030021 И ПИ 000090, МЕСТНОСТ “ЧАИР АЛАН“, З-ЩЕ С.СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:04:49 ч., размер на файла: 3.26MB ]

РЕШЕНИЕ №1168/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:04:59 ч., размер на файла: 359.94kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ДО ПИ 000112, СТОПАНСКИ ДВОР, З-ЩЕ С.СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:05:25 ч., размер на файла: 1.06MB ]

РЕШЕНИЕ №1166/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:05:43 ч., размер на файла: 461.39kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 67338.48.50, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:06:03 ч., размер на файла: 347.40kB ]

РЕШЕНИЕ №1165/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:06:20 ч., размер на файла: 374.86kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА EЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.835.74, М-СТ „ДРАКАТА“, З-ЩЕ КВ.РЕЧИЦА, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 18 юни  2018 г., 14:52:28 ч., размер на файла: 614.68kB ]

РЕШЕНИЕ №1164/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 14:36:28 ч., размер на файла: 415.71kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА EЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.302.134, М-СТ „АСЕНОВСКО ДЕФИЛЕ“, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 14:36:44 ч., размер на файла: 1.56MB ]

РЕШЕНИЕ №1163/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 14:37:51 ч., размер на файла: 377.34kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО ПИ 000307 И ПИ 065215, З-ЩЕ С.ТОПОЛЧАНЕ, ОБЩ.СЛИВЕН.

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 22 май 2018 2018 г., 14:38:00 ч., размер на файла: 1.90MB ]

РЕШЕНИЕ №1110/26.04.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 май 2018 г., 14:38:14 ч., размер на файла: 595.45kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ДО ПИ 020015, М-СТ “СУЛТАНКА“, З-ЩЕ С. ПАНАРЕТОВЦИ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 14:59:35 ч., размер на файла: 908.74kB ]

РЕШЕНИЕ №1074/29.03.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 14:59:48 ч., размер на файла: 448.98kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА EЛ.КАБЕЛ И ЕЛ.ПРОВОД ДО ПИ 000025, З-ЩЕ С.СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 15:00:04 ч., размер на файла: 1.43MB ]

РЕШЕНИЕ №1030/22.02.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 15:00:18 ч., размер на файла: 547.27kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД ДО ПИ 68117.11.9504, М-СТ“ЮРТА“, З-ЩЕ С.СОТИРЯ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 15:00:32 ч., размер на файла: 790.21kB ]

РЕШЕНИЕ №1000/25.01.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 15:00:37 ч., размер на файла: 525.07kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ПИ 000601, М-СТ “МАРАША“ , З-ЩЕ ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:06:49 ч., размер на файла: 817.49kB ]

РЕШЕНИЕ №959/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:02 ч., размер на файла: 491.69kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 37530.11.37, М-СТ “АДАТА“, З-ЩЕ КОВАЧИТЕ

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:13 ч., размер на файла: 363.96kB ]

РЕШЕНИЕ №957/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:26 ч., размер на файла: 540.97kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.845.36, М-СТ “ДОТЛУКА“, З-ЩЕ КВ.РЕЧИЦА, ГР.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:45 ч., размер на файла: 548.07kB ]

РЕШЕНИЕ №956/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:58 ч., размер на файла: 457.48kB ]


ПУП –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 000150 И ПИ 001381, М-СТ “КАЗАЛЧА“, З-ЩЕ ГЛУФИШЕВО

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:08:10 ч., размер на файла: 771.78kB ]

РЕШЕНИЕ №955/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:08:26 ч., размер на файла: 421.75kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ, М-СТ “АРКАРА КОРУЧ“ , З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:16:00 ч., размер на файла: 1.75MB ]

РЕШЕНИЕ №954/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:16:11 ч., размер на файла: 532.66kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен