Архив подробни устройствени планове /ПУП/ - 2019

ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИ ОТ КВ.4, КВ.12 И КВ.30, С.ГЛУШНИК, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И РЕШЕНИЕ №54/19.12.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 14:32:09, размер на файла: 1.79MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №53/19.12.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 14:23:15, размер на файла: 2.39MB ]


ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ НН ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ №5173 НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД.

ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ НН ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ №5173 НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 10:04:57, размер на файла: 2.42MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМ.67338.101.47, М-СТ „АРКАРА КОРУЧ“, З-ЩЕ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1753/26.09.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 16:12:55, размер на файла: 1.13MB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМ.67338.48.51, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ. СЛИВЕН

ПУП–ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМ.67338.48.51, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ. СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 15:54:18, размер на файла: 971.83kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ДО ГРОБИЩЕН ПАРК С.СОТИРЯ

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1754/26.09.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 15:50:42, размер на файла: 787.40kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.42, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПРЗ И РЕШЕНИЕ №1727/29.08.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:35:22, размер на файла: 1.19MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК, С.ДРАГОДАНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПЗ И РЕШЕНИЕ №1722/29.08.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:32:32, размер на файла: 1.68MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК „БЪРШЕН“, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПЗ
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:22:04, размер на файла: 2.26MB ]

РЕШЕНИЕ №1723/29.08.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:29:52, размер на файла: 594.05kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛ.ПРОВОД И ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.303.999, М-СТ „НОВОСЕЛСКИ БОАЗ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1720/29.08.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:09:47, размер на файла: 1.97MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО КРШ-1, М-СТ „КАРАНДИЛА“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1679/18.07.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 16:30:28, размер на файла: 1.51MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.ПРОВОД ДО ПИ 026218, М-СТ „МАНДРАТА“, З-ЩЕ С.КАМЕН, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1680/18.07.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 16:21:47, размер на файла: 1.79MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.1, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПРЗ И РЕШЕНИЕ №1651/25.06.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 02 юли 2019 г., 16:33:22, размер на файла: 1.74MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО ПИ 001007 И 001050, М-СТ "КЪРА", З-ЩЕ С.СОТИРЯ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1619/30.05.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 15:41:44, размер на файла: 1.37MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО РЕГУЛАЦИОННАТА ГРАНИЦА НА С.КАЛОЯНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1622/30.05.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 15:40:01, размер на файла: 781.31kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛ.ПРОВОД ДО ПИ 201006, М-СТ "СЪРТА", З-ЩЕ С.Ж.ВОЙВОДА, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1621/30.05.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 15:19:03, размер на файла: 0.99MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕТА НА ВОДОПРОВОД И ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 002154, М-СТ "СРЕДНАТА ПЪТЕКА", З-ЩЕ С.ГЛУШНИК, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1620/30.05.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 15:16:10, размер на файла: 743.70kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ РЕЗЕРВОАР В М-СТ „БАШ ЧАРДАК“ ДО ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1559/18.04.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 април 2019 г., 13:22:27, размер на файла: 1.66MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМ.67338.48.55, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1558/18.04.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 април 2019 г., 13:21:29, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 67338.439.91 И 67338.439.92, КВ.102, СО „КИРООЛУ“, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №1514/21.03.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 10:18:40, размер на файла: 2.23MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ПОДЗЕМЕН ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 009909, СТОПАНСКИ ДВОР, З-ЩЕ С.НОВАЧЕВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1513/21.03.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 10:17:08, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ, М-СТ “СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1488/28.02.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 08:30:07, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ, М-СТ “АРКАРА КОРУЧ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1487/28.02.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 08:29:31, размер на файла: 1.08MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД, М-СТ “КЕШЛИКА“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1486/28.02.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 08:28:29, размер на файла: 903.27kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗОВИР „АСЕНОВЕЦ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1485/28.02.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 08:28:08, размер на файла: 1.04MB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за ТРАСЕТА НА ВОДОПРОВОД И ЕЛ. КАБЕЛ ДО ПИ 049105, М-СТ „КЬОСУРЛУКА“, З-ЩЕ МАЛКО ЧОЧОВЕНИ, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1448/31.01.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2019 г., 14:46:54, размер на файла: 1.05MB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 67338.800.1, М-СТ „ДРАКАТА“, З-ЩЕ КВ. РЕЧИЦА, ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1447/31.01.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2019 г., 14:47:06, размер на файла: 840.12kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ТЛАСКАТЕЛ ОТ КПС “РЕЧИЦА“ ДО ГПСОВ, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1405/13.12.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 14:13:27, размер на файла: 1.89MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен