Архив 2017

Писмо с изх. № 9400-23226 от 13.10.2017 г. до Йорданка Кондева Йорданова
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2017 г., размер на файла: 0.95MB ]

Писмо с изх. № 9400-22196 от 03.10.2017 г. до Петър Атанасов Караджов
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2017 г., размер на файла: 901.07kB ]

Писмо с изх. № 9400-22193 от 03.10.2017 г. до Стефка Петрова Цивкова
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2017 г., размер на файла: 911.42kB ]

Писмо с изх. № 9400-20310 от 11.09.2017 г. до Диана Панайотова Антонова
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2017 г., размер на файла: 951.88kB ]

Писмо с изх. № 9400-20316 от 11.09.2017 г. до Стоянка Дучева Симеонова
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2017 г., размер на файла: 826.51kB ]

Писмо с изх. № 9400-20305 от 11.09.2017 г. до Георги Илиев Иванов
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2017 г., размер на файла: 1.06MB ]

Писмо с изх. № 9400-17683 от 17.08.2017 г. до Велмира Иванова Дамянова
[ Дата на публикуване: 18 септември 2017 г., размер на файла: 1.01MB ]

Писмо с изх. № 9400-8443 от 27.04.2017 г. до Стоянка Бинева Козарова
[ Дата на публикуване: 14 юни 2017 г., размер на файла: 932.26kB ]

Съобщение до Иван Петров Иванов и до Антоанета Николова Иванова (Христакиева)
[ Дата на публикуване: 11 май 2017 г., размер на файла: 231.05kB ]

Писмо с изх. № 9400-928 от 18.01.2017 г. до Иван Енев Митев
[ Дата на публикуване: 14 март 2017 г., размер на файла: 0.97MB ]

Писмо с изх. № 9400-922 от 18.01.2017 г. до Галин Колев Миланов
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 0.98MB ]

Писмо с изх. № 9400-926 от 18.01.2017 г. до Катя Троева Колева
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 1.14MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен