Архив 2018

Съобщение по чл. 26 от АПК до Николай Широв
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2018 г., 11:09:05, размер на файла: 121.28kB ]

Писмо с изх. № 9400-16797 от 15.08.2018 г. до Калинка Русева Славова
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., размер на файла: 124.64kB ]

Писмо с изх. № 9400-13257 от 29.06.2018 г. до Стоянка Боянова Петкова
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., размер на файла: 126.03kB ]

Писмо с изх. № 9400-4733 от 01.03.2018 г. до Цеца Стефанова Димитрова
[ Дата на публикуване: 29 март 2018 г., размер на файла: 739.67kB ]

Писмо с изх. № 9400-4722 от 01.03.2018 г. до Димитър Йорданов Ангелов
[ Дата на публикуване: 29 март 2018 г., размер на файла: 0.99MB ]

Съобщение № 2/16.03.2018 г. до Галина Трендафилова Берхт
[ Дата на публикуване: 16 март 2018 г., размер на файла: 81.86kB ]

Писмо с изх. № 9400-27436 от 07.12.2017 г. до Снежана Колева Чобанова
[ Дата на публикуване: 08 януари 2018 г., размер на файла: 1.00MB ]

Писмо с изх. № 9400-27435 от 07.12.2017 г. до Иван Николов Караиванов
[ Дата на публикуване: 08 януари 2018 г., размер на файла: 876.62kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен