Архив 2020

Писмо с изх. № 9400-9267 от 18.06.2020 г. до Мария Русева Бос и Атанас Недков Русев
[ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 17:29:06, размер на файла: 460.63kB ]

Писмо с изх. № 9400-9267 от 18.06.2020 г. до Ане-Мари Грете Фрида Русева
[ Дата на публикуване: 19 юни 2020 г., 13:42:00, размер на файла: 460.63kB ]

Писмо с изх. № 9400-3688 от 21.02.2020 г. до Десислава Димитрова
[ Дата на публикуване: 18 март 2020 г., 10:39:49, размер на файла: 165.85kB ]

Писмо с изх. № 9400-2261 от 14.11.2019 г. до Иван Стоянов Иванов и Давид Стоянов Иванов
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 08:02:23, размер на файла: 163.84kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен