Българска народна банка - информация относно банкноти и монети в обращение

Нова серия банкноти - 5 лв.
в обращение от 04 септември 2020 г.

Нова серия банкноти - 10 лв.
в обращение от 12 юни 2020 г.

Нова серия банкноти - 20 лв.
в обращение от 20 март 2020 г.

Нова серия банкноти - 50 лв.
в обращение от 01 ноември 2019 г.

Нова серия банкноти - 100 лв.
в обращение от 28 декември 2018 г.

Как се създава монета?

Нова разменна монета от 2 лв. - емисия 2015 г.

Достъпност