Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Детска ясла № 13 - Сливен

Децата се отглеждат с много любов!

Детската ясла е профилактично и възпитателно заведение за отглеждане на деца от 10 месеца до 3 години.

В детската ясла се провеждат организирани занимания

(музика, говор, сръчност, физкултура, рационално хранене, закалителни процедури, здравно профилактични мероприятия).

Режимът на децата се организира съобразно възрастовите им особености. За отглеждането и възпитанието им се грижи висококвалифициран медицински персонал.

 

За контакти:

Завеждащ ясла: Мариана Атанасова
Телефон: 044/66 73 14