Детска ясла № 14 - Сливен

Мисията на Детска ясла № 14 като здравно-профилактично заведение е да подпомага родителите в отглеждане и възпитаване на деца от 10 месеца до 3 години.

Целият потенциал от съвременни медицински и педагогически познания на персонала е мобилизиран и насочен към осигуряване на:

  • Качествени, високоефективни и своевременни здравни грижи, съответстващи на добрата медицинска практика;
  • Здравословно детско хранене;
  • Още закалителен режим и специални закалителни процедури;
  • Възможно предпазване от заболявания и злополуки;
  • Възпитаване чрез организиран цялостен режим и занимания.

В тази естествена територия на дейности по профилактика и промоция на здраве водещи са индивидуалните и възрастови особености на ранното детство.

 

За контакти:

Завеждащ ясла: Бонка Желева
Телефон: 044/62 22 52

Достъпност