Детски градини

Публичен регистър на детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) на територията на община Сливен


Име Адрес Телефон Директор Имейл
1 ДГ "Божур"

основна сграда - гр. Сливен, ул. "Райко Даскалов" № 1

втора сграда - гр. Сливен, ул. "Владислав Очков" № 9

044/624 586; 0896788951 Десислава Илиева

info-2004125@edu.mon.bg

2 ДГ "Вержин и Хаик Папазян" гр. Сливен, ж.к. "Българка" 044/667 148; 0896788956 Виктория Андонова

info-2004124@edu.mon.bg

3 ДГ "Детски рай"

основна сграда - гр. Сливен, ж.к. "Дружба"

втора сграда - гр. Сливен, ж.к. "Дружба"

сграда 1: 044/667 542
сграда 2: 044/667 876; 0896788954
Дора Янкова

info-2004115@edu.mon.bg

4 ДГ "Детство" гр. Сливен, ж.к. "Младост" 044/667 725; 0896788952 Красимира Милчева

info-2004114@edu.mon.bg

5 ДГ "Еделвайс" гр. Сливен, ж.к. "Дружба" 044/667 539; 0879251880 Янка Мандева

info-2004127@edu.mon.bg

6 ДГ "Елица" гр. Сливен, ж.к. "Сини камъни" 044/667 356; 0896788957 Надя Стоянова

info-2004119@edu.mon.bg

7 ДГ "Звездица" гр. Сливен, ул. "Дели Ради" № 8 044/622 607; 0896788953 Пенка Проданова-Бойчева

info-2004126_neispuo@edu.mon.bg

8 ДГ "Здравец" гр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Тодор Асенов" № 13 044/672 752; 0988904422 Стефка Пенкова

info-2004123@edu.mon.bg

9 ДГ "Зорница" гр. Сливен, ж.к. "Ст. Заимов" 044/667 048; 0896788955 Йорданка Стефанова

info-2004118@edu.mon.bg

10 ДГ "Калина"

основна сграда - гр. Сливен, ул. "Асеновска" № 72 Б

втора сграда - гр. Сливен, ул. "Хилендар" № 9

044/622 857; 0896788949 Татяна Терзиева info-2004117@edu.mon
11 ДГ "Мак" гр. Сливен, ул. "Александър Екзарх" № 2 044/623 865; 0879251872 Йордан Тодоров info-2004122@edu.mon.bg
12 ДГ "Надежда" гр. Сливен, ул. "Карандила" № 4 0895651017 Катя Вълева info-2000153@edu.mon.bg
13 ДГ "Синчец"

основна сграда - гр. Сливен, ул. "Хан Крум" № 37

втора сграда - гр. Сливен, ул. "Баба Тонка" № 3

044/623 259; 0896788948 Мария Иванова info-2004121@edu.mon.bg
14 ДГ "Теменуга"

основна сграда - гр. Сливен, ул."Халката" № 4

втора сграда - гр. Сливен, ул. "Пейо Яворов" № 68

044/622 710; 0896788947 Петя Петрова info-2004113@edu.mon.bg
15 ДГ "Иглика" с. Бяла, ул."Чумерна" № 41 04551/2096; 0886681818 Дарина Маркова info-2004124@edu.mon.bg
16 ДГ "Зорница" с. Гавраилово, ул. "Георги Кирков" № 9 04513/2146; 0895319291 Стефка Великова info-2004102@edu.mon.bg
17 ДГ "Пролет" с. Гергевец 04519/2359; 0898588955 Радостина Стоянова info-2004103@edu.mon.bg
18 ДГ "Роза" с. Желю войвода, ул."Съби Димитров" № 24 04510/2314; 0895651013 Маргарита Маринова info-2004104@edu.mon.bg
19 ДГ "Ралица" с. Злати войвода, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 22 04511/2908; 0895717905 Димитрина Митева info-2004105@edu.mon.bg
20 ДГ "Радост" с. Камен, ул."Панайот Илиев" № 6 04510/2063; 0895651017 Пенка Иванова info-2004106@edu.mon.bg
21 ДГ "Здравец" гр. Кермен, ул."Хаджи Димитър" № 1 04516/3005; 0896793193 Петя Иванова info-2004107@edu.mon.bg
22 ДГ "Снежанка" с. Ковачите, ул. "Сини камъни" № 13-А 04511/2449; 0887664152 Стефка Стоянова info-2004108@edu.mon.bg
23 ДГ "Минзухар" с. Крушаре, ул."Александър Стамболийски" № 2 04514/2124; 0895650912 Елена Стефанова info-2004109@edu.mon.bg
24 ДГ "Слънчо"

с. Самуилово, ул. "Младост" № 4 – основна сграда

с. Глуфишево – изнесена полудневна група

04519/2330; 0894676818 Тодорка Малева info-2004111@edu.mon.bg
25 ДГ "Перуника" с. Сотиря, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 30 04556/2038; 0895650915 Юрка Делчева info-2004112@edu.mon.bg
26 ДГ "Иглика" с. Стара река, ул. "Васил Левски" № 8 04552/2028; 0899133724 Атанаска Драганова iglikastr@abv.bg
27 ДГ "Диляна"

с. Трапоклово - основна сграда

с. Горно Александрово - изнесена целодневна група

с. Блатец и с. Глушник - изнесени полудневни групи

04554/2064; 0878306462 Диана Начева info-2004129@edu.mon.bg
Достъпност