Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (мъже и жени) селище "Качулка" – Сливен

Адрес: п.к. 8850, с. Бяла, община Сливен, област Сливен
Тел.: 044/62 22 25; 0457/58792; 0457/58745 
e-mail: dvhui.kachulka@abv.bg

Ръководител

Злати Костадинов Стоянов

Телефон: 0884/293 440


ВИД: специализирана институция

Специализирана институция за възрастни с умствена изостаналост, делегирана държавна дейност. Домове за възрастни с умствена изостаналост – селище "Качулка".


Местоположение

Селище "Качулка" се намира на 28 км. северозападно от град Сливен на 700 м. надморска височина. Климатът е умерено континентален. Селището притежава собствен транспорт – два 50 местни автобуса и линейка. До Домовете за възрастни с умствена изостаналост може да се стигне с автобусен транспорт.

Адрес за контакт: ДВУИ селище "Качулка", 8850 с. Бяла, община Сливен, област Сливен, телефон - 044/62 22 25, 04551/20-43, 26-20, факс - 04551/28-68


Общ капацитет

Капацитет – 240 места


Описание на материалната база

Към момента фунционират блок 5А и блок 5Б. Предстои разширяване на капацитета и настаняване на потребители в блок 3. Потребителите са настанени по двама и трима в стая със самостоятелен санитарен възел, който е оборудван с необходимите помощно – технически средства за хора с увреждания. На всеки етаж има оборудвана телевизионна зала с аудио техника и цифрова телевизия.

На първия етаж има по две столови за хранене на потребителите и по един медицински кабинет. Във всички апартаменти има изградена оповестителна система за връзка с медицинския персонал. Оборудвана е фитнес зала и кабинет по музикотерапия. И трите блока са пет етажни сгради и в два от тях – блок 5А и блок 3 има изградени асансьори за предвижване на потребители с физически увреждания. Във всеки блок има по пет ателиета по трудотерапия. Към всеки блок има изградено локално парно отопление и топла вода в санитарните възли.


Описание на социалните услуги, които се предоставят на потребителите

 • Осигуряване на съдействие за получаване на медицински и стоматологични услуги;
 • Диетично хранене, съобразено със здравословното състояние на потребителите;
 • Съдействие за поддържане на лична хигиена, хигиена в жилищното помещение и трудово – терапевтични ателиета;
 • Пране на лично и постелъчно бельо;
 • Задоволяване на потребностите от социални контакти, развлечения и занимания;
 • Оказване помощ за изграждане на социални умения и трудови навици;
 • Съдействие пред институции, имащи отношение към благополучието на потребителите;
 • Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време;
 • Защита правата на потребителите на социални услуги;
 • Съдействие за задоволяване на ежедневните потребности;
 • Съдействие за осигуряване на достъпна среда.

ИМА ОСИГУРЕНО 24 ЧАСОВО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Достъпност