Енергийна ефективност

Годишни отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2022 година

Годишен отчет за 2021 година

Годишен отчет за 2020 година

Годишен отчет за 2019 година

Годишен отчет за 2016 година

Годишен отчет за 2015 година

Годишен отчет за 2014 година

Годишен отчет за 2013 година


Саниране на жилищни сгради - Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост

Достъпност