Енергийна ефективност

Годишни отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2021 година

Годишен отчет за 2020 година

Годишен отчет за 2019 година

Годишен отчет за 2016 година

Годишен отчет за 2015 година

Годишен отчет за 2014 година

Годишен отчет за 2013 година


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Достъпност