Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Енергийна ефективност

Годишни отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2016 година

Годишен отчет за 2015 година

Годишен отчет за 2014 година

Годишен отчет за 2013 година


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради