Градове-партньори

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Дейностите на Община Сливен по международното сътрудничество се осъществяват в съответствие с приета от Общинския съвет годишна Програма за международно сътрудничество и евроинтеграция за 2003 год.

Международната дейност на местно и регионално ниво е значим елемент от европейската и международната политика, утвърждава се като средство за развитие на общините и представлява важна част от местната политика.

Община Сливен поддържа контакти и реализира съвместни дейности с дипломатически мисии и международни организации, представя града пред международни институции, организации, посолства и градове в чужбина, на национални и международни форуми.

Сред най-важните приоритети в Програмата е поддържането на международните връзки на Община Сливен с градовете-партньори и разширяване на партньорската мрежа с основен акцент икономическото развитие. Особено внимание се отделя на участието в евроинтеграционните процеси, създаване на условия за подготовка на проекти и включване на Община Сливен в конкурси по национални и международни програми.

Община Сливен поддържа отношения с 10 градове-партньори от Европа и Азия като се стреми да създава условия за международно сътрудничество, което да се реализира чрез конкретни идеи на широка институционална и гражданска основа в сферата на бизнеса, подобряването на инвестиционния климат, услугите за граждани, образованието, културата, социалните дейности, опазването на околната среда.


ГРАДОВЕ-ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ГЕРА – ГЕРМАНИЯ

Уеб сайт: www.gera.de


Партньорството между Сливен и Гера датира от 1965 г. На 15.06.1997 год. е подписан нов Договор за сътрудничество.
Гр. Гера е разположен в област Тюрингия в Югоизточната част на Германия. Заема площ от 4 000 кв. кв. с население 128 000 жители. Първите данни за съществуването на града са от 995 год. Водещи в икономиката на града са текстилната индустрия, машиностроенето и електрониката, както и производството на лазерна и медицинска техника.
Сътрудничеството с гр. Гера се осъществява предимно чрез съвместни проекти по програми на Европейския съюз.


ТЕРНОПОЛ – УКРАЙНА

Уеб сайт: www.tmrada.gov.ua

Повече от 30 години продължава партньорството между Сливен и Тернопол. Първите контакти с украинския град са от 1969 год.
Гр. Тернопол се намира в Западна Украйна, има население от 220 000 души. Градът е селскостопански център за добив на захарно цвекло, има силно развита електротехническа и хранително-вкусова промишленост. Тук се намира един от най-големите в страната комбинати за памучен текстил. В града има висш медицински и педагогически институти.


ПЕЙЧ – УНГАРИЯ 

Уеб сайт:  www.pecs.hu

Връзките между гр. Пейч и гр. Сливен са от 1969 год. Договорът за сътрудничество е подновен през май, 2001 год., а в края на 2002 год. е приета Програма за съвместна работа за 2003 год. Сътрудничеството се осъществява в широк спектър от дейности, обем на групи и разработката на съвместни проекти.
Гр. Пейч се намира в област Бараня в югозападната част на Унгария, има население от 170 000 жители. Гр. Пейч е известен с порцелановите изделия на прочутата фабрика “Жолнай” с повече от 200 годишна история. В Пейч се добиват въглища, развита е хранително-вкусовата и производството на вино и бира.
Заради богатото си културно-историческо наследство, гр. Пейч е обявен за град-музей и е под закрилата на ЮНЕСКО. Пейч е сред основателите на международната организация за съхраняване и опазване паметниците на културата АВЕК.


КЕСАРИАНИ – ГЪРЦИЯ 

Уеб сайт:  www.kessariani.gr

Връзките с община Кесариани са от 1985 год. когато е подписана първата Програма за сътрудничество с Община Сливен.
Това е една от 26-те общини на гръцката столица Атина. Населението е 26 000 души. На територията на общината няма промишлени предприятия. Тук се намира един от най-големите хотели на столицата петзвездният “Каравел”.
Съвместната работа между двете общини е насочена предимно в областта на културата, изкуството и спорта.


ВОРОНЕЖ – РУСИЯ 

Уеб сайт: www.voronezh-city.ru

Партньорството с гр. Воронеж е от 1995 год.
Население 1 040 000 жители, областен град. Разположен е в Централния черноземен район на Русия на 600 км южно от Москва.
Воронеж е център на машиностроителната промишленост и електрониката, тук се произвежда оборудване за ракето- и самолетостроенето.
Градът е университетски център с Държавен Университет и други 14 висши учебни заведения.
Гр. Воронеж е партньор на гр. Чунцин от Китай. Това двустранно сътрудничество създаде най-новото приятелство на Сливен със същия китайски град.
Съвместната работа между двата града.


ЧУНЦИН – КИТАЙ

Уеб сайт: www.cq.gov.cn

Това е новият град-партньор на Сливен. Договорът за сътрудничество е подписан през ноември 2002 год. Чунцин е китайски мегаполис с население около 7 млн. души, разположен в югозападната част на страната на река Янгцзе. Градът е един от четирите в Китай с автономно управление. Определящи за икономиката на града са автомобилостроенето и електрониката, химичната и фармацевтична индустрия, металургията /стомана и алуминий/ и хранително-вкусовата промишленост. В града има 160 000 предприятия, 25 висши учебни заведения, повече от 1000 научно-изследователски институти с 400 000 научни работници.
Сътрудничеството с гр. Чунцин е насочено предимно към създаването на благоприятни бизнес-отношения с фирми със сродно производство.


АЛБА ЮЛИЯ – РУМЪНИЯ 

Уеб сайт: www.apulum.ro

Партньорството между Сливен и Алба Юлия е резултат от съвместната работа по проект “Аква фил” по програма “Екос увертюр” на Европейския съюз. Договорът за сътрудничество между двата града е подписан през юни 2002 год.
Алба Юлия се намира в областта Трансилвания в северозападната част на Румъния. Населението на града е 80 000 души.
Алба Юлия е център на порцелановата и текстилната индустрия, тук се намират най-големите златни мини на Румъния, в които концесионери са едни от най-мощните канадски и австралийски компании за добив на злато.
Сътрудничеството с румънския град се осъществява чрез съвместни проекти по програми на Европейския съюз и размяна на творчески колективи.


СВЕТЛОГОРСК – БЕЛАРУС 

Уеб сайт: www.svetlogorsk.by

Връзките между Сливен и Светлогорск са от 1997 година когато е подписано Съглашение за сътрудничество.
Светлогорск е разположен в централната част на страната в Гомелска област. Градът е с население 70 000 души при средна възраст около 35 години. Основан през 1961 год. като център на химическата промишленост. Тук се намира най-големият в Беларус Целулозно-картонен комбинат и Комбинат за изкуствени химични влакна.


ТЕКИРДАГ – ТУРЦИЯ

Уеб сайт: www.tekirdag.bel.tr

Отношенията между Текирдаг и Сливен са от 1998 год., когато е подписано Споразумение за сътрудничество.
Градът е разположен на брега на Мраморно море на около 150 км. Западно от Истамбул. Населението му е около 160 000 души. Градът има свое пристанище, развити са леката промишленост и туризма, селското стопанство. Около 560 фирми са регистрирани само в сферата на търговията и услугите.
В околностите на Текирдаг покрай брега на морето са построени много вилни селища, предимно на жители на Истамбул.
Отношенията между двата града са в широк спектър от дейности: търговско-икономически, културни, спортни, вече са подписани редица двустранни договори между училища от Сливен и Текирдаг.


ДЖАРАШ - КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ

Уеб сайт: www.jerash.gov.jo

Община Сливен и гр. Джараш подписаха Споразумение за сърудничество на 6 юни 2004 год.
През месец август 2004 год. Ансамбъл за народни песни и танци “Сливен” беше представен на Международния фестивал на изкуствата, който се провежда ежегодно в гр. Джараш.
През месец септември 2004 год., Община Сливен беше посетена от официална делегация от Кралство Йордания. По време на проведените работни срещи и разговори, двете страни положиха началото на активни контакти в областта на икономиката, туризма, образованието и културата.


ТАРАКЛИЯ – МОЛДОВА

Уеб сайт: www.taraclia.md

Тараклия е град разположен в Южна Молдова, административен център на Тараклийски район. Основан е през 1813 година от българи, преселили се от поробена България след Руско-Турската война 1806-1812 година, спасявайки се от османското робство.
Населението на град Тараклия е около 15 000 души, като 78 % от тях са българи. Преобладаващо българско (над 65 %) е населението и в Тараклийски район, а в редица населени места като град Твардица, селата Кайраклия, Валя Пержей и др., българите са над 90 % от жителите.
Съвременният град Тараклия е образователна и културна столица на българите в Молдова. Учебни заведения с преподаване на български език в Тараклия са Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“, Педагогическия колеж-лицей „Св.св. Кирил и Методий“, Средното общообразователно училище, Гимназия № 1 „Олимпи Панов“, Гимназия № 2 „Иван Инзов”, Теоретичния лицей „Иван Вазов“.
Главните културни институти в града са Народна библиотека „Олимпий Панов, Читалище „Олимпий Панов”, Театърът на бесарабските българи „Смешен петък”, Български народен професионален ансамбъл за песни и танци „Родолюбие”, Домът на културата, Краеведческия музей и др.
Всичко това превръща Тараклия в основен център за национално-културно развитие на българите в района и в Република Молдова като цяло.
Край Тараклия е открито енеолитно селище от културата Гумелница (Гумелница -Караново VI - Коджадермен) от IV хилядолетие преди Христа, детайлното проучване на което предстои.
Договорът за побратимяване между Сливен и Тараклия е подписан на 29 юни 2012 година в град Тараклия, Република Молдова.


МЕЛИТОПОЛ – УКРАЙНА

Уеб сайт: www.mlt.gov.ua

Мелитопол е град разположен в Югоизточна Украйна, със 157 000 души население, втори по големина в Запорожка област, административен център на Мелитополски район. Основан е през 1784 година на брега на река Молочная, вливаща се в Молочний лиман на Азовско море. В превод от древногръцки името на града означава „Меденият град”. Мелитопол е обявен за „интеркултурна столица на Украйна” и е приет за член на Асоциацията на интеркултурните градове на Европа. Тук живеят над сто етноса, като българите са трети по численост след украинци и руснаци и официално наброяват около 4000 души.
Българите са потомци на преселили се през 1861-1862 година техни предци от Бесарабия. В града е основано Дружество за българска култура „Балкан” работещо в няколко направления: Българско училище, Фолклорен ансамбъл „Балкан”, Детска формация, Женско дружество „Мартеница”, Историко-литературен клуб, художествено-приложна дейност и др.
В Мелитополския държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки” е създаден Център по българистика, който провежда факултативно обучение на студенти по български език и същевременно извършва изключително активна научно-изследователска дейност, завършваща със семинари и конференции, които се провеждат веднъж на всеки две години и са под надслов: „Българите от Северното Приазовие: история, език и култура”, като докладите се публикуват в сборник.
Центърът по българистика, Дружество „Балкан” и най-вече председателят им, доцент Сергей Пачев, са главните инициатори за сключване на Договор за побратимяване между градовете Сливен и Мелитопол, Украйна.
Мелитопол е и един от промишлените и университетски центрове на географската област Таврия. В града има три висши учебни заведения с над 20 хиляди студенти и 23 средни училища.
Край Мелитопол се намира Националния историко-археологическия резерват „Каменна могила”.
Договорът за побратимяване между Сливен и Мелитопол е подписан на 1 юли 2012 година в град Мелитопол, Украйна.


СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ

ТРАДИЦИОННИ

Инвестиционен форум на тема “Сливен – инвестиция с бъдеще” – 24.10.2002 год.
На първото издание на форума присъстваха представители от осем от общо 10 градове-партньори на Сливен. Основната задача на проявата беше да покаже пред бизнесмените и общинските ръководства на побратимените градове възможностите на сливен с оглед инвестиране в нови производства или за съживяване на традиционни отрасли на икономиката. Идеята е форумът да се специализира в различни направление, определени като стратегически за развитието на сливенската индустрия.


Ден на побратимените градове – 25. Октомври
На първото издание на форума присъстваха представители от осем от общо 10 градове-партньори на Сливен. Основната задача на проявата беше да покаже пред бизнесмените и общинските ръководства на побратимените градове възможностите на сливен с оглед инвестиране в нови производства или за съживяване на традиционни отрасли на икономиката. Идеята е форумът да се специализира в различни направление, определени като стратегически за развитието на сливенската индустрия.


Поддържането на активни контакти между Община Сливен и нейните 10 градове-партньори наложи обособяването на 25 октомври като Ден на побратимените градове. В този ден представители на общинските ръководства на градовете-партньори се събират и обсъждат заедно предстоящите двустранни програми за работа през следващата година, договарят участието в съвместни проекти, обмени на граждани и участие в международни прояви. Целта е контактите да се разширяват и да носят конкретна полза за жителите на побратимените градове. По този начин Сливен се превръща в своеобразна връзка между Европа и Азия, между европейските градове и градовете от Русия и ОНД.

Достъпност