Детска градина "Иглика", с. Стара река

Обяви по Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод"
[ Дата на публикуване: 17 април 2019 г., 10:47:31, размер на файла: 847.01kB ]

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищнo мляко"
[ Дата на публикуване: 17 април 2019 г., 10:47:33, размер на файла: 0.97MB ]

Достъпност