Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Сливен 2014-2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Сливен 2014-2020 г.
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2015 г., 13:47:17, размер на файла: 2.75MB ]


За повече информация, можете да посетите следния адрес: http://sliven.gateway.bg/


Покана за обществено обсъждане на Финален доклад-отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Сливен 2014-2020 г.

Финален доклад-отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Сливен 2014-2020 г.
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 09:58:08, размер на файла: 1.29MB ]

Покана за обществено обсъждане на Финален доклад-отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Сливен 2014-2020 г.
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 09:59:29, размер на файла: 702.87kB ]

Достъпност