Подаване на електронни заявления за Избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Съобщение

[24.03.2021 г.]

Карантинираните лица подават заявление за гласуване в подвижна кутия от 24 до 31 март

Община Сливен напомня на гражданите, които са поставени под карантина или изолация, че имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия на предстоящия вот на 4 април. За целта те могат да подадат заявление от 24 до 31 март. Вариантите за това са следните:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено в общината/кметството по постоянен адрес от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 044/662350
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на електронната поща на общината/кметството без да се изисква квалифициран електронен подпис. За Община Сливен електронният адрес е: mgivanova@sliven.bg. Образец на заявлението: Заявление [ Размер на файла: 36.00kB ]
  • електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на общината/кметството, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис. Карантирираните лица подават заявление на услуга № 8 (от Списък електронни административни услуги) при отварянето на следните два линка: https://auslugi.com/public/service/sliven/request/5748 или https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/izbori-2021/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da

Съобщение

Във връзка с писмо на Централната избирателна комисия №НС-06-87/19.03.2021 г. Ви уведомяваме, че: Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и Заявления за изключване от списъка на заличени лица преди предаване на избирателния списък, могат да се подават по електронен път, през интернет страницата на Община Сливен, без изискване за удостоверение с квалифициран електронен подпис, на следния имейл: mgivanova@sliven.bg

Заявление [ Размер на файла: 36.00kB ]


Ръководство на потребителя - заявяване на електронни административни услуги


Списък електронни административни услуги

Наименование на електронна услуга Портал за електронни административни услуги (Акстър) Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги (Държавна агенция "Електронно управление")
1 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
2 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
3 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 39, ал. 2 - 6 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
4 Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
5 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
6 Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
7 Заявление - Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс) ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление
8 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. ✎ Подай заявление ✎ Подай заявление

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен