Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване

Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС [ Размер на файла: 73.00kB ]

Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност [ Размер на файла: 14.81kB ]