Община Сливен успешно подаде своята Инвестиционна програма по приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“

01.02.2016

Община Сливен успешно подаде своята Инвестиционна програма по приоритетна ос 1 на ОП„Региони в растеж 2014-2020 г.“

Община Сливен успешно подаде своята Инвестиционна програма по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ два месеца преди преди изтичането на крайния срок. Това беше извършено по електронен път лично от кмета на общината Стефан Радев.

Инвестиционната програма е стратегически документ, който се подготвя от 39-те големи града в България, с право на кандидатстване по процедурата. Тя определя обектите, които ще бъдат финансирани, в рамките на предвидения от програмата бюджет за всеки град.

В рамките на бюджета, който е в размер на 25 895 678,16 лв., община Сливен ще финансира обновяването и модернизирането на част от градската среда, както и проекти в социалната, образователната и културна инфраструктура на град Сливен. Инвестиционната програма предвижда изпълнението на мащабен проект за интегриран градски транспорт, включващ обновяване на автобусния парк на общинската фирма „Пътнически превози“, внедряване на интегрирана билетна система, изграждане на спирки с мерки за достъпност, електронни информационни табла в реално време, и велоалеи с велостоянки.

Обектите, заложени в програмата, са приоритизирани от работна група, включваща представители на общинска администрация Сливен, неправителствени организации и културни институти.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност