Община Сливен подаде проект за продължение на дейностите в Общностен център за деца и семейства

03.02.2016

Община Сливен успешно подаде проект за продължение на дейностите в Общностен център за деца и семейства. Той ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, съобщи днес зам.-кметът Пепа Чиликова.

Проектното предложение с наименование „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен” цели подкрепа за създадените по Проект „ОПОРА–Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност” в община Сливен интегрирани услуги за ранно детско развитие. Той беше реализиран за периода от септември 2012 г. до декември 2015 г., финансиран от МТСП със средства от Световна банка.

Дейностите по настоящия проект включват интегрирани услуги за ранно детско развитие, които са насочени към деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

В рамките на бюджета, който е в размер на от 588 566,28 лв. ще се финансират дейности, свързани с ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с деца с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Сред останалите заложени дейности са формиране и развитие на родителски умения чрез предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители, семейно консултиране и подкрепа. Това включва работа с родители и деца, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”. Другите дейности са насочени към подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, както и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище”.

Периодът на изпълнение на проекта е 32 месеца. Финансирането е изцяло от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, без съфинансиране от страна на Община Сливен. “Тъй като се очаква дейностите по този проект да стартират през месец март, досегашните ползватели на услугите временно са пренасочени към други звена където ще получават нужната им помощ”, поясни още Пепа Чиликова.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен