7 основни проекта с включени 11 обекта са заложени в Инвестиционната програма на община Сливен

03.02.2016

7 големи основни проекта с включени 11 обекта за реализиране чрез тях, са заложени в Инвестиционната програма на община Сливен за периода 2016 – 2020 г. Инвестиционната ни програма по приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ беше официално подадена преди няколко дни и тя е на обща стойност приблизително за 26 млн. лв., съобщи на пресконференция днес зам.- кметът инж. Стоян Марков.

По думите му, проектите на общината са подбрани от назначена със заповед на кмета работна група според изискванията и насоките на ОП „Региони в растеж“, като водещото при избора им е те да са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сливен (ИПГВР), тяхната документална проектна готовност, и пропорционалното им разпределение в различните сфери като градска среда, образование, култура и социални дейности. Работната група е включвала представители на общинска администрация Сливен, неправителствени организации, образователни и културни институции.

Във всяка от зоните на ИПГВР на град Сливен има обекти, които са заложени за реализиране чрез инвестиционната програма на общината. Инвестиционната програма се състои от 2 списъка с проекти - основен от 7 големи проекта и резервен от 13 проекта.

„Най-голямата част от сумата – над 14 млн. лв. е предназначена за реализацията на проект за интегриран градски транспорт на Сливен, включващ обновяване на автобусния парк на общинската фирма „Пътнически превози“, внедряване на интегрирана информационна система за продажба на билети и таксуване на гражданите, която ще показва и в реално време движението на автобусите от градския транспорт. В него е включено още изграждане и обновяване на спирки с мерки за достъпност, електронни информационни табла в реално време, и ремонтиране на съществуващи и изграждане на нови велоалеи и велостоянки”, посочи още той.

В нея са включени още проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, който включва основен ремонт и благоустрояване на четири детски градини „Зорница”, „Мак” , „Вержин и Хаик Папазян” и „Детство” като освен ремонтите в детските градини ще има, и ново оборудване. Заложен за реализация е и проект „Подобряване на културната инфраструктура в гр. Сливен”. Тук е включена цялостна реконструкция, преустройство, престрояване и надстрояване на зала „Сирак – Скитник”, съобщи инж. Марков.

Зам. – кметът представи и останалите проекти, залегнали в инвестиционната програма. Те са свързани с благоустрояване на поречията на р. Асеновска и благоустрояване на кв. „Република”. В социалната сфера е планирано осъществяването на проект „Грижа за хората с увреждания в гр. Сливен” като в него има два включени обекта – Ремонт и благоустрояване на сградата и прилежащите пространства с мерки за енергийна ефективност на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи, който се нимара в кв. „Република” и Дневен център за хора с увреждания в кв. „Даме Груев”. Чрез пари от ОП „ Региони в растеж” се очаква да бъде изграден и Дневен център за хора с психически увреждания в кв. „Комлука”.

Инж. Марков допълни още, че по процедурата на програмата задължително има и резервен списък с проекти, защото ако има икономии след реализирането на основните проекти, и те са изпълнени в срок и качествено, ОП „Региони в растеж” дава възможност за отпускане и допълнителни средства на общината. Общата стойност на тези проекти е до 50 % от сумата отпусната на общината.

В този списък са заложени ремонти на три къщи музеи в града - „ Хаджи Димитър”, „Добри Чинтулов” и Къща на сливенския бит. Включени в него са и реновиране на РБ „Сава Доброплодни”, и създаване на Център за временно настаняване на бездомни лица в кв. „Комлука”. Останалите обекти са свързани с благоустрояване на междублоковите пространства в почти всички квартали на Сливен, както със създаване и ремонт на площадки за паркиране на автомобили и най- вече на гаражни клетки.

Очаква се до месец - два Инвестиционната програма на общината да получи одобрение, след което ще бъде сключено споразумение между кмета и Управляващия орган за нейното изпълнение. „До месец май ние трябва да подадем минимум работните проекти на 50 % от програмата. В тази стойност влизат проекта за интегрирания градски транспорт и този за образователната инфраструктура, така че те ще са първите подадени. За 2016 г. е предвидено да се подаде и проекта за благоустрояване на поречията на р. Асеновска”, допълни зам.-кметът.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен