Съобщение от Регионална здравна инспекция - Сливен

05.02.2016

Регионална здравна инспекция - Сливен уведомява, че на интернет страницата на Министерство на здравеопазването в раздел „Новини”, секция „Покани и конкурси” е публикувана покана за избор на нов ликвидатор/и на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен” ЕООД, гр.Сливен (в ликвидация).

Срокът за подаване на заявления за участие в процедурата е удължен с 15 дни, а именно: до 11.02.2016 г.

Документите се приемат в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес: гр.София, пл.”Св.Неделя” №5.

Подборът по документи ще се проведе на 12.02.2016г.

Необходимите формуляри за участие в процедурата - заявление и декларация можете да получите от Регионална здравна инспекция – Сливен (телефон за връзка 044/ 616 201, ел.адрес: rzi-sliven@mbox.contact.bg или да изтеглите от сайта на Министерство на здравеопазването-http://www.mh.government.bg/bg/novini/pokani-i-konkursi/pokana-za-izbor-na-likvidatori-na-specializirana-b/


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен