Местната комисия за борба с трафика на хора стартира кампаня по повод Международния ден за безопасен интернет

08.02.2016

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен стартира информационна кампания по повод 09 февруари 2016 г. – Международен ден за безопасен интернет, с цел насърчаване на по-безопасното и по-отговорно ползване на онлайн технологии сред младите хора.

Ще бъдат организирани поредица от обучителни сесии с ученици, на които ще се акцентира върху превенцията на трафика на хора и правилата за безопасно ползване на интернет. В рамките на кампанията ще се прожектират превенционни клипове предоставени на МКБТХ – Сливен от Национален център за безопасен интернет.

Интернет все по-често се използва за набиране на жертви на трафик и поради тази причина е необходимо да научим децата и младежите да разпознават ситуациите, в които са застрашени от въвличане в трафик на хора – най-бързо развиващата се транснационална престъпна дейност.

На 09 февруари 2016 г. светът ще отбележи Международния ден за безопасен интернет за 13-ти път. Идеята е на Европейската комисия, ежегодно на втория вторник от втория месец, да се привлича вниманието към по-безопасното и отговорно ползване на интернет и мобилни устройства.

Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности. Той е и сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на наркотици и оръжие. Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.

Един от най-добрите начини да предпазим младите хора от рискови ситуации е да ги информираме!


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен