Стефан Радев: Предлагаме рефинансиране на общинския дълг чрез продажба на облигации

10.02.2016

Рефинансиране на общинския дълг и осигуряване на средства за ремонт на зала „Сливен” чрез продажбата на общински облигации, е заложено в плана за финансово оздравяване на Община Сливен. Това съобщи на пресконференция днес кметът Стефан Радев, който разясни подробности, около планираното пускане на облигационната емисия на пазара.

В предложението за преструктуриране на общинския дълг е заложено чрез продажбата на облигации да се платят задълженията на общината към два от големите кредитори– „Д-банк” където са дължими 7,3 млн. лв и фонд „ФЛАГ” , на който се дължат около 5 млн. лв. при средна лихва от около 5 %. Според плана с парите от облигациите ще се платят просрочените задължения по Капиталовата програма и ще се финансират ремонтните дейности за довършване на зала „Сливен” от около 1,2 млн. лв.

„Общата сума на облигационната емисия е за 25 млн. лв. като емитираме 15-годишни облигации, а планираната лихва ще бъде в рамките на 2,7 - 2,8 % . Това означава, че ще намалим годишните плащания от сегашните над 5 млн. лв. за обслужване на банковите кредити . С емитирането на новите облигации годишните плащания ще намалеят до малко над 2 млн. лв. и лихвата ще падне почти наполовина”, посочи още кметът.

По думите му, най-важният ефект, който ще се постигне чрез тези действия, е превръщането на просрочените задължения от неуправляеми в управляеми и без просрочия. Друг положителен ефект от планираното пускане на общински облигации на пазара е, че ще се осигури плащане на просрочените задължения по Капиталовата програма в размер на 12 млн. лв., а там кредитори са предимно сливенски фирми. „Ефектът на такава сума за общинската икономика означава вливане на свежи пари, разплащане на фирмите, намаляване на междуфирмената задлъжнялост, изплащане на възнаграждения на работници и инвестиране”, каза Стефан Радев.

Продажбата на общински облигации ще бъде подложена на обществено обсъждане в рамките на месец, а след това внесена за разглеждане на сесия на Общинския съвет. Кметът уточни, че след проведени разговори с повечето от съветниците среща подкрепа за осъществяването на плана за финансово оздравяване на общината.

Ако предложението бъде прието от Общинския съвет, облигационната емисия трябва да бъде пласирана на пазара. Кметът изрази надежда,че това ще се случи и то при параметрите, които общината е заложили. „Успехът на подобно начинание ще означава доверие от страна кредиторите, че община Сливен ще излезе от кризата, в която се намира в момента и ще може да плаща задълженията си по облигационния заем”, допълни той.

Планирани са две години гратисен период за плащанията по облигационната емисия, през които общината ще изплати изцяло остатъка от заема си към банка „Дексия” в размер на 3 млн. и 400 хил. лв.

В плана за финансово оздравяване не са включени просрочените задължения за текущи разходи, които са над 12 млн. лв. заедно с второстепенните разпоредители. Тези задължения не могат да бъдат финансирани с общински дълг по закон затова общинското ръководство е планирало друг начин за постепенното им погасяване.

„Идеята ни е, това което ще спестим от плащанията по Капиталовата програма, да насочим към изплащане на просрочените текущи задължения като същевременно изтеглим безлихвен заем от бюджета, разплатим в тази част текущи задължения, а с икономисаните пари от плащания по банковите кредити да погасим безлихвения заем от държавата”, каза още Радев. Кметът поясни, че се уточнява размера на заема, които ще се иска от държавата. Необходимо е размерът на заема да бъде съобразен с условието, че трябва да бъде погасен в рамките една бюджетна година.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност