Започна подготовка за мащабен ремонт на ЖП гара – Сливен

10.02.2016

„Започна подготовката за строително-ремонтните дейности на ЖП гара-Сливен“, съобщи пред журналисти кметът Стефан Радев. Ремонтът включва саниране на сградата, която в момента има напуквания и оголена арматура. Ще се извърши цялостна хидроизолация и топлоизолация спрямо показателите за енергийна ефективност. Проектът предвижда цялостен ремонт на помещенията. Ще се извърши подмяна на дограмата, на електроинсталацията, на отоплителната и водопроводната инсталации. Ще се обособят чакални за пътниците – топла чакалня, за майки с деца, за хора с увреждания и места за търговски обекти. Ще се направят консервационни работи на бившия ресторант за евентуално бъдещо използване. На първото ниво на гарата ще се изградят нови тоалетни, които в момента се намират в мазето. Проектът предвижда окачена фасада на централния вход на гарата. Ще се направи ремонт на първи перон и козирката към него. Цялото външно пространство около обекта ще се реконструира чрез подмяна на настилките, поставяне на цветя и изграждане на рампа за хора с увреждания. Изпълнителят ще изгради ограда между подлеза и сградата на гарата, за да се ограничи безразборното пресичане на жп-линията. В проекта е заложена цялостна смяна на осветлението с енергоспестяващи лампи.

„След ремонта Сливен ще има една напълно съвременна сграда на жп-гарата, енергийно ефективна и красива“, каза кметът.

Фактическото строителство ще започне след почистването на обекта, което се очаква да стане след около две седмици. Срокът за изпълнение е 210 календарни дни. Общата стойност на ремонтните дейности е 2 040 000 лв., без ДДС. Поръчката е възложена от Национална компания железопътна инфраструктура.

През август миналата година темата за ремонта на гарата беше поставен от сегашния кмет Стефан Радев и народния представител Мария Белова на среща с министъра на транспорта Ивайло Московски.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен