Община Сливен изплати задължения към детските ясли, градини, социалния патронаж, платен е и органът

10.02.2016

Община Сливен разплати стари задължения още от 2014 г. за храна на детските градини, ясли и социален патронаж в размер на 130 000 лева. Сумата е равна на доставените продукти за месец януари.

„Правим всичко възможно да разплащаме текущите си задължения и да спрем потъването на общината от натрупани дългове във времето”, каза заместник-кметът Румен Иванов.

Заместник-кметът съобщи още, че общината е разплатила и последните си задължения към момента за ремонта на концертния орган, предназначен за зала „Сливен”. Последното общинско задължение към ремонтното ателие на Фердинанд Щемер в Брашов е било в размер на 15 000 лева, като оттук нататък се очаква музикалният инструмент да бъде монтиран след приключването на ремонта на залата.

От общинското ръководство съобщиха още, че за месец януари общината е изплатила и задължения в размер на 440 000 лева по банкови кредити и задължения. С тях към момента общината няма просрочени задължения към банкови и финансови институции.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен