Публичното обсъждане на намерението за облигационния заем ще бъде на 18 февруари

12.02.2016

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Сливен ще се проведе на 18.02.2016 г от 9.00 часа в зала „Май”. С парите от продажбата на общински облигации ще бъде извършено рефинансиране на общинския дълг. Тази дейност е част от плана за финансово оздравяване на Община Сливен.

С продажбата на облигации се очаква да се платят задълженията на общината към два от големите кредитори – „Д-банк” и фонд „ФЛАГ”, просрочените задължения по Капиталовата програма и ще се финансират ремонтните дейности за довършване на зала „Сливен”.

Общата сума на облигационната емисия е за 25 млн. лв., а планираната лихва ще бъде в рамките на 2,7 - 2,8 % . Срокът за погасяването му ще е до 15 години, като гратисния период е до 2 години. Обезпечението му ще е под формата на залог върху бюджетната сметка на Община Сливен, по която постъпват собствените приходи и Общата изравнителна субсидия.

Повече информация може да намерите на официалния сайт на община Сливен http://www.sliven.bg/doc/Actual/Pokana_dalgosrochen_dalg_2016.pdf


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен