27 училища ще реализират проектите си съвместно с МКБППМН Сливен

17.02.2016

27 училища от община Сливен са подали своите предложения за финансиране на извънучилищни и извънкласни дейности към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Това съобщи секретарят на комисията в Сливен Лилия Радева.

Обхванатите ученици в превантивните мероприятия са над 6 000, като в предложенията са заложени посещения на културно-туристически обекти,провеждането на конкурси, състезания, кампании на училищно ниво, семейни олимпиади, отбелязване на патронни празници, съвместни инициативи с партньорски училища и родители, реализиране на училищни постановки и други. Инициативите ще се провеждат през втория учебен срок на учебната 2015/2016 година, като в момента поетапно се изпълняват заявките на училищата.

Успоредно с това продължава организирането на методическото обучение на представители на училищните координационни механизми, което ще се проведе в периода 31.03.2016 - 02.04.2016 г. на тема "Базови психологични техники за оценка и овладяване на риска от агресия и автоагресия". Ще бъдат разгледани и конкретни казуси от училищата и механизмите за действие, посочи още Радева.

На 29 февруари 2016 г. ще се проведе и работната среща с представители на училищата от селата в община Сливен, гр. Кермен и кв. Речица за организиране провеждането на Пролетния футболен турнир.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен