Община Сливен има готовност за пръскане срещу комари и кърлежи

18.02.2016

Община Сливен има готовност за пръскане срещу комари и кърлежи през пролетта на тази година. По договор фирма „Биофарм-инженеринг” АД ще извършва дезакаризация, дезинсекция и дератизация. Съгласно техническата спецификация ще се обработват срещу комари общо 1026,9 дка. О тях в град Сливен са 146,9 дка. В селищата на общината ще се третират 880 дка.

В Сливен ще се пръска по поречието на реките Асеновска, Новоселска и на Дюлева река, в градската им част. Ще се пръска по пътищата в Кермен, поречието на р. Тунджа и в централните улици в Крушаре, заблатени терени в Бозаджии и Скобелево, покрай реката в Самуилово, по деретата в Ковачите.

Информацията е предоставена и на Националното сдружение на общините в Република България, от които има запитване до всички общини в страната за готовността да се намали популацията на ларви и на комари, и оттам заплахата от разпространение на вируси.

Проблемът с векторно предаваните инфекции се разглежда в специална Национална програма, която се изпълнява до 2018 година. Профилактичните, противоепидемични и противоепизоотични мерки имат за цел да намалят числеността на векторите /кърлежи и комари/ в населените места и да се установи трайна тенденция за снижаване на заболяемостта и смъртността. Цели се прогресивно намаляване на броя на хората, ухапани от кърлежи и комари.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен