Кметът Стефан Радев: Община Сливен има шанс да се върне на инвестиционната карта на България

18.02.2016

Граждани, общински съветници и медии се събраха днес на публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от община Сливен. Параметрите на облигационната емисия, която общината има намерение да продаде, за да рефинансира дълга си, бяха разяснени от зам.- кмета Румен Иванов.

Пред присъстващите той представи основните характеристики на 15-годишните облигации на стойност 25 млн. лв. и поясни, че с парите от продажбата им, общината ще плати дълговете си към Д-банк, фонд „ФЛАГ”, ще разплати просрочени задължения към сливенски фирми, заложени са и средства за довършване на ремонта на зала„Сливен”. По думите му, в плана за продажба, изработен общинска администрация, е заложен максимален лихвен процент 2,8 %, като гратисния период ще е година и половина. Обезпечението му ще е под формата на залог върху бюджетната сметка на Община Сливен, по която постъпват собствените приходи и Общата изравнителна субсидия.

От своя страна, кметът Стефан Радев изтъкна предимствата на този начин на финансиране както и краткосрочните и дългосрочни ефекти от неговото изпълнение. „Сред непосредствените и бързи ефекти е вливането на свежи пари в сливенската икономика, защото ще намалее вътрешнофирмената задлъжнялост, ще се платят забавени трудови възнаграждения, а може да се реализират и отлагани досега проекти на фирмите”, каза още той. Една от ползите от пласирането на облигационната емисия е и това,че ще бъде намален размерът на годишните плащания. От сегашните над 5 млн. лв. за обслужване на банковите кредити, с емитирането на новите облигации средногодишните плащания ще намалеят до малко над 2 млн. лв. и лихвата ще падне почти наполовина”, посочи кметът.

Според него, ползата в дългосрочен план от продажбата на облигациите, е че ще се даде положителен сигнал на инвеститорите и Сливен има шанс да се върне на инвестиционната карта на България.

Част от присъстващите на общественото обсъждане изразиха мнения относно сумата, която трябва да върне общината след 15 години и клаузите в договора, касаещи параметрите на погасителните вноски и размера на лихвения процент. От своя страна Стефан Радев поясни, че те са съобразени с финансовата ситуация в момента, а процентът на лихвата, който е заложен в плана за продажба е максималният, тя може да се реализира и на по-нисък такъв.

Имаше и запитвания, свързани с размера на възнаграждението на инвестиционния посредник, които ще работи заедно с общината за осъществяването на планираната финансова операция и дали средствата са заложени в крайната стойност на облигационната емисия. По думите на зам.- кмета по финанси Румен Иванов, то не влиза в стойността на облигациите, защото е ниско.

Присъстващите поискаха яснота и прозрачност при обявяването на процедурата за продажба и нейната реализация. Поставен беше и въпрос дали вече са водени преговори с потенциални инвеститори, готови да закупят облигациите.

Интерес беше проявен към възможността, ако една или две големи фирми изкупят облигациите, има ли опасност общината да стане зависима от тях. Кметът обаче поясни, че такъв риск има и сега спрямо настоящите кредитори на общината. „По-добре една сума да се изплаща в продължение на 15 години, отколкото да сме длъжни да я платим веднага”, каза той, като обясни, че чрез тази финансова операция дългът на общината от неуправляем, какъвто е в момента, ще се превърне в управляем.

Поради техническа грешка в един от слайдовете на презентацията, представена по време на публичното обсъждане днес, община Сливен предоставя на гражданите актуалния вариант на изложението.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност