Станка Златева получи безвъзмездно общински имот за изграждане на спортна зала в парк „Юнак”

25.02.2016

Общинските съветници единодушно гласуваха днес на свое заседание учредяване безвъзмездно право на строеж на сдружение „Спортен клуб по борба Станка Златева“, върху имот от 1 250 кв.м. Имотът, в границите на Спортен парк „Юнак”, е частна общинска собственост.

Световната шампионка по борба и наша съгражданка Станка Златева предвижда върху него да изгради спортна зала на един етаж с височина до 7 м., с възможност за построяване на обекти за търговия или обществено обслужване.

Общинският съвет възложи на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на строеж.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен