МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ЗАПОЧВА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

01.06.2016
...

През юни 2016 година Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен започва лятна информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

Поредица от информационни срещи и прожекции на тематични филми ще бъдат организирани за повишаване информираността на обществото по проблемите, свързани с трафика на хора – рисковете, методите на въвличане и начините за предпазване от съвременната форма на робство, както и популяризиране на Националната телефонна линия срещу трафика на хора – 080020100.

Акцент в кампанията тази година е провеждането на специализирано обучение на педагогически съветници от училищата и социални работници от отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – гр.Сливен, на тема: „Трафикът на деца – рискови фактори, идентификация и социална подкрепа”.

В рамките на кампанията са предвидени информационни срещи с жени лишени от свобода от затвора в Сливен, а доброволците към МКБТХ ще проведат сесии с ученици по метода „Връстници обучават връстници”.

Партньори на МКБТХ – Сливен по време на кампанията ще бъдат Затвора Сливен, Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, Европейски информационен център Europe Direct – Сливен, Областен информационен център – Сливен, фондация Кампания А21 и сдружение „Жажда за живот”.

Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.

Един от най-добрите начини да предпазите себе си от рискови ситуации е да се информирате!


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност