Местната комисия за борба с трафика на хора проведе четири информационни срещи в женския затвор в Сливен

10.06.2016
...

В рамките на кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) в Сливен проведе четири информационни срещи с жени лишени от свобода в женския затвор в Сливен.

Жените бяха запознати с явлението „трафик на хора”, методите на въвличане в сексуална експлоатация, рисковите ситуации и начините за предпазване от съвременната форма на робство от прожектирани тематични филми и съпътстващи дискусии.

Акцент в инициативата, съвместно със затвора, беше представянето на денонощната безплатна за страната и Европейския съюз, напълно анонимна, Национална телефонна линия срещу трафика на хора – 080020100.

Всички жени получиха специализирана брошура с телефонната линия, предоставена на МКБТХ от фондация Кампания А21.

Националната телефонна линия срещу трафика на хора – 080020100 приема обаждания денонощно, седем дни в седмицата, 365 дни в годината. Всички обаждания са безплатни от територията на България и Европейския съюз. Операторите на линията са професионалисти, специално обучени и работещи по международни процедури, които гарантират възможно най-бърза и адекватна реакция при всяка ситуация. Националната линия работи в близко партньорство с всички национални и европейски институции, за да се осигури максимално бързо задвижване на всеки получен сигнал.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност