ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ТРАФИКЪТ НА ДЕЦА – РИСКОВИ ФАКТОРИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА”

17.06.2016
...

В изпълнение на националната и местна програми за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г. на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) в Сливен организира обучение за педагогически съветници от училищата и социални работници от отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – гр.Сливен, на тема: „Трафикът на деца – рискови фактори, идентификация и социална подкрепа”.

Лектор на обучението беше д-р Росанка Венелинова, психиатър, изпълнителен директор на фондация „Център Надя” – партньорска организация в изпълнението на проект VICTOR – „Трафикът на деца – наша отговорност”, в рамките на който са създадени т.нар. информационни бюра в България, Гърция, Румъния и Словения.

Оперативните цели на обучението са повишаване квалификацията на педагогическите съветници и социалните работници във връзка с актуалните тенденции в извършването на престъплението трафик на деца; подобряване на координацията и сътрудничеството; засилване на превенцията и укрепване на капацитета на специалистите в процеса на идентифициране, защита и подпомагане на деца жертви на трафик.

Всички участници получиха сертификат за успешно преминато обучение на тема „Трафикът на деца – рискови фактори, идентификация и социална подкрепа”. Партньори в инициативата бяха дирекция „Социално подпомагане” и Областен информационен център – Сливен.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност