Кръгла маса и изложба "Да запазим уникалността и достойнството на различието" на 23 юни в Сливен

17.06.2016

На 23-и юни от 10.30ч до 12. 30 ч. в зала „Май”, в сградата на Община Сливен ще се отбележи една година от създаването на „Център за психологическа подкрепа на деца и семейства“, град Сливен с Кръгла маса и откриване на изложба на тема "Да запазим уникалността и достойнството на различието".

Център за социална интеграция и рехабилитация с наименование Център за психологическа подкрепа за деца и семейства– гр. Сливен, функционира като социално-здравна услуга от 25 май 2015 год. въз основа на сключен договор между Община Сливен и Сдружение „Дете и пространство“, на което е възложено управлението на услугата. Създаването на центъра е част от осъществените дейности и новооткрити услуги по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“ на УНИЦЕФ - България.

На събитието ще бъдат представени резултатите от работата на Центъра, ще се разгледат перспективите за бъдещото развитие на дейността и услугите, предлагани на територията на Община Сливен. Ще се представи ролята на услугата в изпълнение на Проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“ и реализацията му на територията на Областта.

Откриването на изложбата „Да запазим достойнството и уникалността на различието“ се организира от сдружение „Дете и пространство“. За първи път изложбата е представена под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова на 3 април в София. Изложбата включва 12 табла с фотоколажи, представящи уникалността на житейския път на деца и младежи, които живеят в ЦНСТ за деца с увреждания, управлявано от сдружение „Дете и пространство“. Авторските снимки на птици, включени в изложбата, целят да провокират любопитството на деца и възрастни и да ги въвлекат в естеството на различното и уникалното, което ни заобикаля. Изложбата е вдъхновена от идеята за сприятеляване с различието и се посвещава на обитателите на всички Центрове за настаняване от семеен тип в страната, които до неотдавна живееха във вече затворените от държавата домове за деца и младежи с умствена изостаналост.

Те са тук, сред нас. Вече са „видими“. Имат нужда от приятели!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поканени са партньорите ни от Институцията на Омбудсмана в Р България, АСП, ДАЗД, УНИЦЕФ България, Община Сливен, представители на регионалната администрация, Национална Мрежа за Децата, дарители и приятели на Сдружение „Дете и пространство”

Модератор на събитието: д-р Весела Банова, Терапевтичен директор на сдружение "Дете и пространство"

За повече информация: д-р Весела Банова, тел. 0889 44 55 97


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност