Община Сливен ще закупи нов електрически автомобил със средства от Инвестиционната програма за климата

20.06.2016
---

Проект на община Сливен за закупуване на нов електрически автомобил е класиран по пилотната схема за насърчаване използването на електрически превозни средства. Това стана с решение на Управителния съвет на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд, състоял се на 14 юни 2016 година. Сред одобрените бенефициери са Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ и 22 общини. Ще бъдат закупени общо 34 електрически и 10 електрически хибридни (plug-in) превозни средства. Екологичните превозни средства ще спестяват годишно 138 тона въглероден диоксид.

Електрическият автомобил за община Сливен се предвижда да бъде използван за административни нужди. Очакваният годишен пробег е около 22 000 км., като размерът на редуцираните годишни емисии на въглероден диоксид е 4124,39 кг. Безвъзмездното финансиране е на стойност 20 000 лв., като общината осигурява допълнително собствени 10 000 лева.

Основните цели на проекта са свързани с ограничаването на изменението на климата, подобряване на качеството на въздуха и намаляване на шумовото замърсяване. Това са и основните критерии за оценка на проектите по схемата, като към тях са прибавени и икономическите ползи.

До средата на август 2016 г. ще бъдат избрани доставчици по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Очаква се първите електромобили, закупени по пилотната схема, да пристигнат най-късно през месец ноември, брандирани по подходящ начин.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност