Община Сливен планира нови 14 социални услуги

21.06.2016
Община Сливен планира нови 14 социални услуги

14 социални услуги са планирани за 2016г. и 2017г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги /2016-2020г./ в община Сливен. Това оповести заместник-кметът Пепа Чиликова по време на редовно заседание на Областния съвет за координиране изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, което се проведе в сградата на Областна администрация.

Планираните нови социални услуги в община Сливен през 2016г. са Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост в град Сливен, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства или деменция, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Приют за бездомни лица и семейства и Център за настаняване от семеен тип за стари хора. Заложените социални проекти през 2016г. са два. Първият е "Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на звено за социални услуги "Домашен помощник" към Домашен социален патронаж - Сливен", а вторият е "Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен" - осигуряване достъпа до безплатни и качествени услуги по семейно планиране в Сливен".

Планираните нови услуги през 2017г. са девет. Те са Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост, две Социални предприятия, Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания/ подкрепа за деца в конфликт със закона в риск, Семейно - консултативен център /Комплекс от услуги/, Дневен център за деца с увреждания, Малък дом от семеен тип за стари хора и Дневен център за стари хора.

Пепа Чиликова припомни, че с Решение на Общински съвет - Сливен от 31 март 2016г. е приета "Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2016-2020/ в Община Сливен", както и Годишен план по изпълнение на стратегията за 2016г. и Годишен план по изпълнение на стратегията за 2017г. Тя уточни, че се изпълняват и действащите социални услуги на територията на община Сливен, чийто доставчик е кметът на общината.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност