Важно за собствениците на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

22.06.2016

Във връзка с §5 ал.1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр.30/2013г., посл. изм., бр.40/2014г.), Община Сливен уведомява всички лица, стопанисващи местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, категоризирани през 2008 и 2009г., че подлежат на подновяване на категорията на обекта през настоящата 2016 година. В случай, че не бъдат предприети действия за подновяване на категорията на обекта в указания срок, същата ще бъде прекратена, на основание чл.133, ал.4 от Закона за туризма.

За подновяване на категорията се заплаща такса в размер на 150 лв. по сега действащата Тарифа за таксите по Закона за туризма. Таксата се заплаща при първоначално подаване на документи.

Информация за обектите, подлежащи на подновяване на категоризация, е публикувана в официалния сайт на Община Сливен на адрес: http://www.sliven.bg/doc/Actual/Targovski_obekti_kategorizacia_2016.pdf


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност