Община Сливен проведе пресконференция по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”

22.06.2016
Община Сливен проведе пресконференция по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”

На 21.06.2016 г. /вторник/ от 10.00 часа в зала „Май”Община Сливен проведе пресконференция за напредъка на проект BG06 -221 „Творческо пространство за малки и големи“,. Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, който се изпълнява по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо Пространство 2009-2014.

На пресконференцията присъстваха учителите и директорите от детските градини; служители на Община Сливен, учителите назначени по проекта, медиаторите назчначени по проекта, медии и граждани.

В проекта са включени 400 деца между 3 и 6 години в детските градини „Звездица”, „Здравец” (в квартал „Речица”), „Теменуга”, както и градините в селата Самуилово и Желю войвода.

По време на пресконференцията бяха представени дейностите по проекта и изпълнението им до момента. Ръководителят на проекта представи дейностите които са 7 и са следните:

Дейност 1. Работа с децата в детските градини. Програма "Творческо пространство" – По дейността са назначени 4 учителя и 1 психолог, които работят с децата в петте детски градини, включени по проекта – учител по Изобразително изкуство, учител по танци, учител по театър и учител по история. По този начин децата от етническите малцинства и икономическо неравностойно положение повишават общото ниво на познанията си.

Дейност 2. Публичност, информационни кампании за културното многообразие на етносите в региона – по проекта редовно се публикува информация за напредъка му и дейностите по него. Изработени са 1000 брошури, 1000 дипляни, банер на проекта, стикери за оборудването, брандиране на микробус. Предстои изготвяне на сайт на проекта, на който ще се публикува подробна информация за дейностите.;

Дейност 3. Ромски медиатори – по проекта бяха назначени 4 медиатора. В момента медиаторите са двама. Те посещават и петте детски градини и

помагат на учителите в учебния процес и за по-лесното адаптиране на децата в учебната среда. Една от основните им задачи е посещаването на домовете на родителите на децата, с цел да вдъхновят и подпомогнат семействата от своята общност да водят редовно децата си на училище.

4. Работа с родителите -Работните срещи с родителите на деца от етническите малцинства са друга дейност, в която основно участие вземат медиаторите. Под формата на дискусии, с активното участие на двете страни бяха разгледани следните теми: Как да избера най-подходящото училище за моето дете; С какви трудности се сблъсква детето при постъпване в първи клас; Как да помогна на детето си за подготовката за училище. Бяха проведени 7 кулинарни. Кулинарните изложби представиха типични за различните етноси ястия. Бяха представени ястия, приготвяни за празниците: Васильовден (Банго Васили), Гергьовден (Ерделез), Рамазан байрам, Курбан байрам, Великден, Коледа,), пролетни празници.;

Дейност 5. Оборудване - За осъществяването на програма "Творческо пространство" ще бъдат обзаведени: ателие за работа, мултимедиен център и кът за почивка. Ще бъдат доставени гардеробчета, библиотечни шкафове, маси и столчета в детските градини. По проекта бяха направени доставка на компютърна техника в детските градини, мултимедии, интерактивни дъски, с които учителите ще работят с децата.;

6. Обмяна на добри практики с проектния парньор - В периода от 7 до 10 март 2016 г. се осъществи обмяна на добри практики в Трондхайм, Норвегия. Посетихме Щайнершколен – училище по изкуствата в Трондхайм. Община Трондхайм, детска градина Мажурстен.

Показаха ни работата с децата в различните възрастови групи. В учебния процес се залага на интересите на децата и развитие на аналитичен ум и са включени предмети и материали, свързани с опазването на околната среда и превенция на замърсяването.;

7. Организация и управление на проекта - Екипът на проекта включва – ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник

В рамките на Проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи“ са проведени: повече от 200 посещения от обучени медиатори в домове на деца от етническите малцинства и деца в икономически неравностойно положение, 12 състезания с образователна тематика в петте детски градини, 7 кулинарни изложби с участието на родители на децата от петте детски градини, както и ежемесечни родителски срещи.

Изпълнението на дейностите по проекта продължава до 30.04.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност