Проведе се публично обсъждане на отчета на бюджет 2015г. на Община Сливен

22.06.2016
Проведе се публично обсъждане на отчета на бюджет 2015г. на община Сливен

Обществено обсъждане на отчета на бюджета на Общината за 2015г. се проведе в Сливен. На него присъстваха кметът Стефан Радев и неговите заместници Румен Иванов и Стефан Кондузов, председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев, Диян Донев, началник отдел "Бюджет" в общинска администрация, общински съветници, кметове на населени места, представители на Община Сливен и граждани.

Изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2015г. възлиза на 57.8%., съобщи заместник-кметът Румен Иванов, който представи отчета на основния финансов документ на община Сливен за 2015г. Статистиката сочи, че през 2015г. се отчита най-нисък ръст на изпълнението на бюджета спрямо предходните пет години. През 2014г. изпълнението на бюджета е било 66.2%, през 2013г. - 68.5%, през 2012г. - 72.5%, през 2011г. - 76.9% и през 2010г. - 62.4%. Заместник-кметът по финансите запозна присъстващите и с изпълнението на приходите и разходите за държавни дейности, за местни дейности, "Общи държавни служби, "Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, “Икономически дейности и услуги” и “Разходи, накласифицирани в други функции”/без резерв/ и др., които също бележат ниско изпълнение в процентно отношение.

"Ниското изпълнение на бюджета се дължи на завишаването на планираните приходи, което го прави неизпълним", каза кметът Стефан Радев в отговор на въпрос от общински съветник.

След публичната дискусия, организирана от председателя на Общинския съвет Димитър Митев, съгласно разпоредбите на чл. 140 на Закона за публичните финанси, предстои отчетът на бюджет 2015г. на Община Сливен да бъде внесен за одобрение на заседание на местния парламент.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност