Кръгла маса и изложба на тема „Да запазим уникалността и достойнството на различието“

23.06.2016
...

С кръгла маса и изложба на тема „Да запазим уникалността и достойнството на различието“ днес се отбелязва една година от създаването на Център за социална интеграция и рехабилитация, с под наименование „Център за психологическа подкрепа на деца и семейства“ - град Сливен. В центъра работят четирима психолози, двама социални работници, един специален педагог и се предоставя възможност за консултации с детски психиатър.

В събитието взеха участие заместник-кметът по хуманитарните дейности в община Сливен Пепа Чиликова, областният управител на област Сливен Татяна Петкова и нейният заместник Камен Костов, директорката на регионалната дирекция „Социално подпомагане” Тотка Костова, председателят на Управителния съвет и директорът на сдружение „Дете и пространство” д-р Любомир Жупунов и Весела Банова, социални работници.

Управлението на социално-здравната услуга община Сливен е възложила на сдружение „Дете и пространство“ от 25 май миналата година. Създаването на центъра е част от осъществените дейности и новооткрити услуги по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“, на УНИЦЕФ - България.

„Ние сме възложили на сдружението тази не лека задача и се надявам нашата съвместна дейност да продължи и занапред. Това е първата в страната здравна услуга от този тип. Всички първи стъпки са много трудни, но съм убедена, че както и до този момент ежедневно в работата си центърът ще продължи да бъде до децата”, посочи Пепа Чиликова в приветствието си към участниците в срещата и партньорите на община Сливен от сдружение „Дете и пространство”.

Управителката на центъра Марияна Бакалска представи резултатите от едногодишната му дейност. Участниците в кръглата маса дискутираха перспективите за бъдещото развитие на дейността и услугите, предлагани на територията на община Сливен.

В галерия „Май” бе открита изложба „Да запазим достойнството и уникалността на различието“, която се организира от сдружение „Дете и пространство“. Тя включва 12 табла с фотоколажи, представящи уникалността на житейския път на деца и младежи, които живеят в ЦНСТ за деца с увреждания, управлявано от сдружение „Дете и пространство“.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност