Общината прави промяна в Наредбата за местните такси и цени на услуги

24.06.2016

Общинската администрация внася предложение в Общинския съвет за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, и предоставяни права на територията на община Сливен, по протест на окръжната прокуратура, съобщи пред журналисти днес кметът Стефан Радев.

С тази промяна се отменя въведена цена за услуга, която е за предварително съгласуване на документи, свързани с промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд от физически и юридически лица – 30 лв на преписка, но не повече от 200 лева. Кметът предлага общинските съветници да отменят тази точка от Наредбата.

„Ние сме съгласни с протеста на прокуратурата и няма да водим дело. Още повече, че в годините назад не е събирана никаква такса по тази услуга, посочи кметът на Сливен Стефан Радев

„Становището на прокуратурата е, че това е само етап от процедура, т.е. ако се плаща такса за финализиране на процедурата, няма защо да се плаща на общината отделна цена за етап на тази услуга”, каза още Радев.

24.06.2016г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност