Община Сливен и полицията обсъдиха съвместните си действия по прилагането на Наредбата за опазване на обществения ред

28.06.2016
Община Сливен и полицията обсъдиха съвместните си действия по прилагането на Наредбата за опазване на обществения ред

Съвместните действия на полицията и Общината относно прилагане на Наредбата за опазване на обществения ред бяха обсъдени на среща между кмета Стефан Радев, зам.-кмета Румен Иванов, управителя на фирма "Общинска охрана и СОТ" Петко Чолаков и представители на РПУ - Сливен. Основен акцент в нея беше забраната за движение на превозни средства с животинска тяга на територията на града. Участниците в срещата се обединиха около идеята да се изземва част от предмета на нарушението - приспособлението кошум. То ще се връща, след като собственикът заплати глобата по съставения акт.

По време на срещата стана ясно, че е създадена строга организация по изпълнения на действията на компетентните органи, които ще бъдат безкомпромисни към нарушителите.

Забраната за движение на превозни средства с животинска тяга на територията на Сливен е регламентирана с новата Наредба за опазването на обществения ред, приета на заседание на Общински съвет през месец май. За нарушителите са предвидени глоби в размер от 50 лв. до 1000 лв. или имуществена санкция в размер от 100 лв. до 10 000 лв., а при повторно нарушение на физическите лица - от 100 лв. до 5000 лв. и имуществена санкция от 300 лв. до 50 000 лв.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност