Общинският план за защита при бедствия е въвеждан 11 пъти през последните девет месеца

09.08.2016
...

Общинският план за защита при бедствия е въвеждан 11 пъти през последните девет месеца. Ликвидирана е потенциалната опасност на 18 обекта с характер на спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР). Това стана ясно на редовно заседание на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на община Сливен, свикано от кмета Стефан Радев - председател на Щаба.

В заседанието взе участие основният състав на Щаба - представители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, РУ „Полиция”, ВиК, КЕЦ – Сливен, EVN България”, ОД на МВР, ОПУ, РЗИ, БЧК, Държавните горски стопанства в Сливен и Стара река, Общинска охрана и СОТ, експерти от общинската администрация и оперативни групи за действие при възникване на извънредни ситуации, назначени със заповед на кмета.

Беше представена информация на дейността по защитата при бедствия за периода от 1 ноември 2015 г. до 31 юли 2016 година. Стана ясно още, че всички 17 възникнали през последните години свлачища, са обследвани надлежно и регистрирани в регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Не е допуснато прекъсване на единствената връзка за с. Зайчари, нито прекъсване на пътя за населението места от района на с. Новачево. За този период са ликвидирани опасни дупки на 27 места, предимно в кварталите „Клуцохор”, „Комлука” и в централна градска част на Сливен. Целенасочено се работи по подобряване проводимостта на речните корита на реки и дерета в регулация. Договорени са дейностите по почистване на река Луда Камчия в с. Ичера, дере в Ковачите, отводнителни съоръжения в Кермен, Чокоба, Желю войвода, Малко Чочовен и Биково.

По време на денонощното дежурство, при Оперативния дежурен от спешния телефон 112 и от граждани, за периода са постъпили и обработени близо 1 000 сигнала. Под 40 процента от тях са с характер на потенциална заплаха за живота и здравето на хората или целостта на инфраструктурата.

Членовете на Щаба и оперативните групи разиграха ситуация на бедствие, възникнало в резултат на пожари в различни населени места, с последици за инфраструктурата и населението - изключване на ток, вода и други беди.

По думите на инж. Снежана Кънева, началник на общинския отдел „Сигурност и управление при кризи” и секретар на Щаба, представителите на институциите имат готовност за координация и взаимодействие при възникване на критични ситуации.

Кънева изтъкна, че голямо значение за предотвратяване на пораженията от бедствията има превантивната дейност.

След приетите промени в Закона за бедствия и аварии предстои създаване на Общински съвет за намаляване риска от бедствия. Ще бъде изготвена общинска програма, която след съгласуване с Областния съвет намаляване риска от бедствия, ще бъде внесена за одобрение от Общинския съвет. Представители на община Сливен в Областният съвет са зам.-кметът Стефан Кондузов и общинският съветник Тодор Начев.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен