Община Сливен започна кампания по премахване на излезли от употреба автомобили

12.08.2016
Община Сливен започна кампания по премахване на излезли от употреба автомобили

22 констативни протокола за премахване на излезли от употреба автомобили в кварталите "Сини камъни" и "Дружба" в Сливен са съставени от служителите от Дирекция по опазване на околната среда в Общината. За 11 протокола предписанието е изпълнено и моторните превозни средства са преместени. За останалите тече предвиденият срок по Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен. Проверките продължават и в момента, в рамките на кампания по премахване на излезли от употреби на автомобили, която Община Сливен започна.

"На някои места в града проблемът с излезлите от употреба автомобили е много сериозен. Те заемат места за паркиранe и пречат на движението. Някои автомобили дори се превръщат в развъдници на гризачи и загрозяват околната среда", коментира Стефко Стефанов, гл. експерт по опазване на околната среда в община Сливен. Той посочи, че при извършване на проверките за премахване на автомобилите, гражданите проявяват разбиране и дори молят инспекторите за предприемане на действия за освобождаване на местата на моторните превозни средства, които не са годни за ползване. Стефко Стефанов обясни, че след установяване на такива автомобили, собствениците се предупреждават да ги премахнат. Ако не го направят, се съставя втори протокол, в който се описват данните на автомобила и той се транспортира до площадка за временно съхранение. Ако собственикът потърси превозното средство в рамките на 30 дни, трябва да заплати такса за паркинг. За непотърсените до три месеца автомобили се предприема разкомплектоване.

Стефко Стефанов припомни, че съгласно раздел V от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен, собствениците на паркирани (изоставени), излезли от употреба моторни превозни средства в имоти общинска собственост, следва да ги преместят в собствен поземлен имот или в определените от кмета на общината площадки за временно съхранение или център за разкомплектоване с местонахождение: гр.Сливен, кв.”Индустриален”, ул.”Есперанто” 3, „ДС-Комерс” ЕООД.

12.08.2016 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност